Bruksvilkår

Ved å besøke eller bruke www.tonuselast.com for webområdet godtar du at du har lest og godtar vilkårene. Disse vilkårene er bindende både på nettsiden besøkende og selger. I tilfeller der besøkende på webområdet ikke aksepterer vilkårene (inkludert retningslinjer for informasjonskapsel og personvernerklæringen), har ikke besøkende mulighet til å bruke nettstedet.

Før du bestiller noen produkter på webområdet, må du lese disse vilkårene nøye og kontrollere at du forstår dem riktig. Merk at før du fullfører ordren, plikter innkjøpermannen å gå med på disse vilkårene (inkludert personvernerklæringen og informasjonskapselspolitikken), men ved å nekte å utføre ordren og rekkefølgen på produktet er ikke mulig.

Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene uten forhåndsvarsel.

 1. Definisjoner

1.1. Termer - disse vilkårene, tillegg, endringer, levering og betalingsbetingelser, produktreturvilkår, andre vilkår samt policyer og ansvarsfraskrivelser vedrørende visse funksjoner, elementer eller reklame, kundeservice som er publisert på nettstedet. Vilkårene er bindende for selger og besøkende (herunder innkjøper).

1.2. Avtale - en avtale inngått av og mellom Purchaser og selger eksternt, i nettadressen til nettstedet, hvor Purchaser har uttrykt et tydelig og entydig ønske om å kjøpe produktene som er spesifisert i bestillingen, og selger påtar seg å levere produktene som er spesifisert i ordren. Avtalen vurderes innledningsvis når innkjøper har mottatt selgerens varsel om aksept av bestillingen i sin e-post. Bestemmelsene i avtale inngått av og mellom innkjøper og selger anses å være identiske med bestemmelsene i disse vilkårene, og partene skal alltid gjennomføre slike avtaler i samsvar med disse vilkårene.

1.3. Selger/vi - SIA-TONUS ELAST, registreringsnr 40003264768, registrert adresse: Pilskalni, Nica Parish, Dienvidkurzeme kommune, LV-3473, Latvia, mail: , telefonnummer: +371 634 31547

1.4. Kontroller/vi - SIA-TONUS ELAST, registreringsnr 40003264768, registrert adresse: Pilskalni, Nica Parish, Dienvidkurzeme kommune, LV-3473, Latvia, mail: , telefonnummer: +371 634 31547

1.5. Besøkende/deg - alle brukere av nettstedet, inkludert innkjøperne.

1.6. Kjøper - en person som er i stand til å opptre (dvs. en person som er i juridisk alder og som ikke har vært begrenset av domstolens dom), en mindreårig person (dvs. mellom fjten og åttende år, med samtykke fra foreldre eller foresatte, med mindre vedkommende er blitt tildelt mislighold eller den som anses å være voksen), en juridisk person som har bestilt og som utsteder for den aktuelle Oppdragsgiveren, og som er registrert på nettsiden og som har fått forhåndsregistrering.

1.7. Partene - Purchaser og selger samlet.

1.8. Registrert bruker - en besøkende som har valgt å motta kommersiell kommunikasjon fra selger og til å registrere seg på nettsiden, og samtykke til behandling av personopplysninger ved å gi opplysninger om seg selv/selv som et standardisert spørreskjema for å sikre identifikasjon av besøkende på nettstedet som gjør det mulig å få første produktlevering gratis og/eller andre ytelser.

1.9. Nettsider - et Internett-salgsområde (e-butikk), som finnes på adressen www.tonuselast.com, og hvor innkjøpermannen kan bestille produkter og utføre betalinger på nettet.

1.10. Bestilling - en bestilling bestilt elektronisk av innkjøper på nettsidene, der innkjøpermannen angir hvilke produkter han/hun har valgt å kjøpe, samt spesifisert hans/hennes valgte leveringsmåte for produktene og sted for mottak av produktene. Ordren vurderes som ferdig fullført når innkjøpermannen har betalt for produktene som er angitt i ordren.

1.11. Produkter – eventuelle produkter som er plassert på nettstedet på en måte som er synlig for innkjøperne og som innkjøpermannen kan bestille og kjøpe.

1.12. Produktpris - prisen angitt på tidspunktet for å plassere bestillingen ved siden av den visuelle representasjonen for hvert produkt og beskrivelsen av produktet, som innkjøpermannen har rett til å kjøpe det spesifikke produktet for. Produktprisen inkluderer ikke gebyret for produktleveransen eller gebyret for innkjøperens kostnader ved tilbakeføring av produktene.

1.13. Handlekurv - en virtuell handlekurv der innkjøpermannen er fri til å legge til de valgte produktene eller slette dem. Sletting av produktene fra handlekurven er bare mulig før innkjøperne begynner å betale for produktene som er inkludert i handlekurven.

1.14. Ordregodkjenning - automatisk varsling fra systemet om at innkjøperens ordre er godtatt og at bestillingen er satt i gang, som automatisk sendes til innkjøpermannen via e-post etter betaling for produktene som er plassert i handlekurven.

1.13. Uttrekningsretten - retten til Purchaser (den enkelte som er “forbruker” i forbindelse med Forbrukerrettighetsloven) å avvise produktene innen 14 dager fra mottakstidspunktet for produktene i henhold til rutinene for å utøve uttaksretten.

 1. Generelle bestemmelser

2.1 Forskriften skal bestemme:

2.1.1. Framgangsmåten for besøk og bruk av nettsidene samt juridisk sammenheng mellom selger og besøkende på nettstedet. Ved å besøke nettstedet, ved faktisk å bruke nettstedet (ved hjelp av informasjonen og tjenestene som er angitt på webområdet eller informasjonen og tjenestene som leveres gjennom det), bekrefter du at samtykke er bundet av disse vilkårene. Personvernerklæringen og kostnadspolicyen danner integrale og sentrale deler av disse vilkårene.

2.1.2. Kjøp av produkter på nettsidene og bestemmer også juridisk sammenheng mellom selger og innkjøper. Innkjøperne skal bekrefte vilkårene når han/hun har lest dem og skal krysse boksen “Jeg har lest og enig i vilkårene for bruk”. vilkårene som godkjennes på denne måten er en juridisk dokumentbinding på Partene, som fastsetter rettighetene og forpliktelsene til innkjøpermannen og selgeren, betingelsene for kjøp av og betaling for produktene, leveringsprosedyren og leveringsbetingelsene for de øvrige avtalevilkårene og betingelsene for salg av personlige produkter og personlige forhold. Personvernerklæringen og kostnadspolicyen danner integrale og sentrale deler av disse vilkårene. Innkjøperne plikter å lese personvernerklæringen og Cookie policy godkjent av selger og publisert på nettsidene.

2.2 Vilkår er utviklet og juridisk sammenheng mellom selger og nettbesøkende (herunder kjøper) er regulert i henhold til Latvia lover og forskrifter.

2.3. Besøkende har rett til å benytte nettsiden og de tjenestene som tilbys bare i henhold til bruksvilkår og formål.

2.4. Besøkende er forbudt fra å iverksette handlinger som hindrer (kan inneholde hinder) eller forstyrre (kan forstyrre) ved bruk av nettstedet og/eller tjenestene som tilbys på det (inkludert servere og nettverk som er relatert til tjenestene), i tillegg til å prøve å omgå sikkerhet, foreta rettelser, bryte seg inn eller på annen måte forstyrre driften av nettstedet eller enhver datamaskin, en hvilken som helst server eller en annen enhet som er koblet til enheten. Besøkende har ansvar for å påse at besøkets datasystem er i samsvar med de grunnleggende tekniske spesifikasjonene som kreves for bruk av nettstedet og er kompatibel med nettstedet.

2.5. Besøkende står fullt ut ansvarlig for all informasjon han/hun legger ut på nettsiden og/eller sender til selger, levering eller betalingstjenesteleverandører (herunder, men ikke begrenset til sine personopplysninger), samt tar fullt ansvar for konsekvensene (herunder juridisk) som oppstår ved innleggelse eller overføring av slik informasjon.

2.6. Dersom besøkende ønsker å bli registrert bruker og motta kommersielle kunngjøringer og/eller bonuser på nettstedet, så i delen “Register” eller “Abonner på nyhetsbrev” på hjemmesiden, må den nødvendige informasjonen fylles ut og bekreftes at han/hun har lest og er enig i vilkårene. Den registrerte brukeren har rett til å slette seg selv/seg selv som registrert bruker når som helst ved å sende en kanselleringsforespørsel til selger til e-postadressen:

2.7. Den registrerte brukerens konto kan deaktiveres, og besøkende kan bli nektet tilgang til nettstedet. Selger kan deaktivere tilgang til den registrerte brukerens konto eller slette den registrerte brukerens konto etter eget skjønn og uten forhåndsvarsel. Besøkende vil ikke kreve erstatning i forbindelse med ovennevnte og vil ikke ha noen fordringer eller innvendinger mot selger.

2.8. Besøkende er enig i at innhold og/eller bruksmåte for tjenestene som tilbys på nettstedet, samt innholdet på nettstedet kan endres uten forhåndsvarsel. Besøkende vil ikke ha noen fordringer eller krav i forbindelse med ovennevnte. Besøkende plikter jevnlig å følge opp beskrivelser av alle tjenester og endringer i dem.

2.9. Besøkende er enig i at selger kan i sin enestående skjønnsutøvelse og uten forhåndsvarsel midlertidig eller permanent stoppe kunngjøringen av tjenestene som tilbys på nettsidene, eller en del av tjenestene, til den enkelte besøkende eller alle besøkende, samt uten forhåndsvarsel midlertidig eller permanent stoppe opprettholdelse av nettsiden eller noen del av det (dette omfatter lukking av nettstedet også). Besøkende vil ikke ha noen fordringer eller krav i forbindelse med ovennevnte.

2.10. Selger pålegger ikke at nettstedet fortsatt vil fungere uten feil eller feil og påtar seg ikke ansvar for feil eller feil på nettstedet.

2.11. Besøkende har rett til å slutte å bruke nettsidene og de tjenestene som tilbys når som helst.

2.12. Besøkende forbys fra å bruke opplysningene på nettsidene til kommersielle formål.

2.13. Alle rettigheter (inkludert tittel, intellektuell eiendomsrett) på nettsidene, og informasjonen som finnes her, eies av selger (selgeren eier eller har konsesjon for opphavsrett, databaserettigheter, varemerker, domenenavn og andre immaterielle rettigheter for alle materialer og informasjon på nettstedet). Besøkende er klar over at overtredelsen av ovennevnte rettigheter er straffbar i henhold til lovbestemmelser og forskrifter.

2.14. Selgeren har rett til å endre vilkårene når som helst. Endringer og tillegg til vilkårene (ny versjon av vilkårene) finnes på nettstedet. Endringer eller tilskudd til vilkårene (ny versjon av vilkårene) trer i kraft den dagen de publiseres på nettstedet, med mindre annet er angitt i vilkårene.

2.15. Hvis ordren er sendt før endringene i vilkårene trer i kraft, blir innkjøpermannen underlagt den juridiske relasjonen som trådte i kraft på tidspunktet da innkjøpermannen satte ordren, med mindre vilkårene angir noe annet.

2.16. Selgeren har rett til å endre prisene på produktene når som helst (i henhold til lover og forskrifter i Republikken Latvia), med mindre annet følger av vilkårene. På det tidspunktet Purchaser legger inn en bestilling, kan innkjøpermannen imidlertid stole på prisene på produktene som er spesifisert på nettsidene dersom prisene på produktene er endret mellom utførelsen av bestillingen og betalingen, vil innkjøpermannen bli bundet av prisene på produktene som systemet vil vise på ordren.

2.17. Innkjøperne kan bestille produktene med eller uten registrering på nettstedet.

2.18. Produktene som er distribuert på nettsidene, er registrert i den LATTE elektroniske databasen og i den europeiske databasen for medisinske enheter Eudamed.

2.19. Dersom selger har rett eller plikt til å sende opplysninger eller dokumenter til besøkende eller innkjøper per e-post, er besøkende (herunder innkjøper) i alle tilfeller ansvarlig for å varsle en gyldig e-postadresse til selger.

2.20. Bare kjøperne som er angitt i avsnitt 1.6 i vilkårene, har rett til å kjøpe produktene på nettstedet. Ved å godkjenne vilkårene bekrefter innkjøpssjefen at han/hun har rett til å kjøpe produktene på nettstedet.

2.21. Nettstedet er ikke adressert til personer som er underlagt lover eller forskrifter som avslår tilgang til dette nettstedet eller hindrer bruk på grunn av nasjonalitet, lokalisering, bosted, alder eller handlefrihet.

2.22. Selgeren kan ikke og gir ikke grunnlag for at noe innhold som legges ut på nettstedet, vil være fritt for virus og/eller annen kode med smittsomme eller destruktive egenskaper. Besøkende har ansvar for å ta tilstrekkelige tiltak og viruskontroller (inkludert antivirus og andre sikkerhetskontroller) som oppfyller besøkende spesifikke sikkerhets - og pålitelighetskrav for dataregistrering og produksjon.

2.23. Selger forbeholder seg retten etter eget skjønn til å blokkere eventuelle koblinger fra et annet nettsted til nettstedet, eventuelt materiale eller informasjon.

 1. Produktpriser og produktbeskrivelser

3.1. Bildene av produkter som er plassert på nettstedet, er kun til illustrative og informative formål. Bildet av produktene eller produktemballasjen kan avvike fra den faktiske størrelsen og utseendet på produktene eller produktemballasjen.

3.2. Produktbeskrivelser, bilder av produkter og andre data som er lagt ut på nettsidene er selgerens eiendom og selgeren eier forfatterens opphavsrett og personlige rettigheter i all informasjon som er lagt ut på nettstedet. Kopiering, gjengivelse, gjengivelse, publisering, overføring til tredjeparter, modifisering eller på annen måte bruk av informasjon eller bilder på nettstedet uten tillatelse fra selger, som eier, er forbudt. Ved overtredelse av forbudet må overtrederen gjøre opp for alle skader som skyldtes selger.

3.3. Selger selger selger produktene, som er utformet i henhold til lover og forskrifter om produktemballasje og merking.

3.4. Produktene selges til prisene som er angitt for hvert produkt.

3.5. Alle prisene på produktene er spesifisert, inkludert merverdiavgift (heretter mva), avhengig av mva-satsen for hver av produktgruppene og landet der ordren sendes til.

3.6. Prisen på produktene inkluderer ikke gebyret for produktlevering. Gebyret for levering tas i bruk i tillegg til prisen på produktene, og prisen for produktlevering avhenger av hvilken type levering som velges av innkjøperne. Leveringsgebyrer og leveringsalternativer kan vises i Levering-delen på nettstedet.

 1. Handlekurv

4.1. Handlekurven opprettes når innkjøperne velger produktene og trykker knappen Legg til i handlekurv. Når du legger til produkter i handlekurven, kjøpes ikke produktene ennå. Innkjøperne kan endre innholdet i handlekurven, legge til nye produkter eller slette produkter som han/hun ikke ønsker å kjøpe.

4.2. Når du plasserer en ordre, må du angi riktige og nøyaktige data. De angitte dataene må kontrolleres, all informasjon må leses nøye og innkjøperne må sørge for korrekt og korrekt informasjon. Utførelsen av bestillingen og leveransen av produktene avhenger av nøyaktigheten til informasjonen som er angitt av innkjøperne. Innkjøper pekte på å informere selger om eventuelle endringer senest 24 timer fra tidspunktet for å motta ordrebekreftelsen ved å skrive en e-post til . Innkjøperne har ansvar for korrekt fremstilling av data, ellers er ikke levering av produktet garantert.

4.3. Når innkjøpermannen har lagt inn alle ønskede produkter i handlekurven, må innkjøpermannen klikke på handlekurven, deretter få tilgang til neste bestilling, dvs. fortsette å kjøpe, fylle ut betalings -/leveringsinformasjonen og velge type leverings - og betalingsmåte.

4.4. Det endelige totale gebyret (inkludert leveringskostnader) vil bli vist på TOTALSKJERMEN etter å ha trykket leveringsmåten. Når du har valgt betalingsmåte og klikket på Place Order, varsler selgeren automatisk om mottak av bestillingen og oppdraget av bestillingsnummeret.

4.5. Innkjøperne er klar over at på grunn av den operative belastningen eller tekniske årsakene til nettstedet, etter at produktene er plassert i handlekurven og trykket på Place-knappen, kan det være at de innkjøpte produktene ikke er på lager, i så fall vil selgeren informere innkjøpermannen (via kontaktdetaljene fra innkjøperne) om at bestilt og kjøpt produkter ikke er tilgjengelig på nettsidene. Selger kan i dette tilfellet avtale med kjøper om refundering innen 14 (fjten) dager (overføring av midler til innkjøperens bankkonto kjøpet ble gjort fra) for produkter som ikke er i selgernes aksjer, eller kan tilby innkjøper å kjøpe andre tilsvarende produkter, etter avtale med innkjøper på saklig basis.

 1. Type levering av produkter og leveringsgebyrer

5.1. Ved plassering av bestillingen kan innkjøper velge en måte å motta produktene på, som er angitt i Levering-delen på nettstedet, der leveringsbetingelsene beskrives.

5.2. Hvis Innkjøpermannen har valgt å levere produkter til adressen som er spesifisert av innkjøpermannen, kan det være hvilken som helst adresse som velges av Purchaser der det er hensiktsmessig for ham/henne å motta produktene og hvor innkjøpermannen kan oppfylles (hjemmeadresse, arbeidsplass eller annet sted som er angitt av innkjøpermannen) i territoriene til regionene som er nevnt i Leveransen.

 1. Betalingsbetingelser

6.1. Når du legger inn en bestilling, kan innkjøpermannen velge en av betalingsmetodene som er angitt i Betaling-delen på nettsiden, der betalingsbetingelsene beskrives.

6.2. Ved plassering av en ordre, etter valg av leveringsmåten, har innkjøpermannen mulighet til å velge ønsket betalingsmåte (valget kan derfor være begrenset, og den endelige listen over betalingsmåter som gjelder for den respektive bestillingen, vises ved siden av den respektive bestillingen):

6.2.1. bruke en nettbank;

6.2.2. Bruk av kredittkort støttet av systemet;

6.2.3. på andre måter angitt på nettstedet.

6.3. Når du har valgt betalingsmåten, må innkjøperne trykke lønnsknappen.

6.4. Innkjøperne skal betale rekningskostnadene og produktprisen sammen, før de mottar bekreftelse og levering av produktene fra selger.

6.5. Alle leveringskostnader dekkes av innkjøper, med unntak av i tilfeller der innkjøpermannen har bestilt minimumsbeløp som gir fri levering.

 1. Behandling av ordren

7.1. Nettstedet angir prosedyren for utførelse av ordrer for produkter og leveringstider, avhengig av den valgte leveringsmåten og klokkeslettet da ordren er plassert. Gjennomsnittlig leveringstid er 2 til 6 virkedager, men selger forbeholder seg retten til å levere produktet innen 2 kalenderuker siden leveringstiden kan variere avhengig av selgerens særvilkår og tilgangen på produktet på lager. Levering kan bli forsinket ved overbelastning av parkellmaskiner og lasteskip.

7.2. Innkjøper kan bestille 24 timer om dagen, men selger monterer bestillinger på virkedager fra 9,00 til 16,00, lørdag, søndag og ferier ordretilgangen ikke settes sammen. Selger sender kjøper bekreftelse på akseptering av bestilling per e-post. Hvis innkjøpermannen ikke mottar en bekreftelse via e-post, godtas ikke ordren. Det starter nå med å sette sammen bestillingen når pengene godskrives selgerens konto.

7.3. Dersom innkjøpermannen har angitt i den rekkefølgen han/hun ønsker at produktene skal leveres av kureren, leveres produktene til adressen som er angitt i ordren. Innkjøperne kan ikke endre adressen for produktleveringen etter at ordren er bekreftet. Før levering av produktene til den sted Purchaser velger, vil innkjøpermannen bli kontaktet av kureren på forhånd for å spesifisere leveringsstedet for produktene eller eksakt sted og varsle kjøper om tidspunktet da kureren ankommer. Innkjøperne er klar over at kureren ikke kan vente lenge og hvis innkjøpermannen ikke er til stede på den adressen som er angitt i ordren, eller hvis innkjøpermannen ikke er til stede på avtalt tidspunkt, skal selger ikke være ansvarlig for svikt i mottak eller forsinkelse av mottak av produktene.

7.4. Har Purchaser spesifisert latvijas-kontoret som kvitteringssted for produktene, kan innkjøpermannen gå til kvitteringsstedet etter at de har mottatt skriftlig varsel fra Latvijas pasts.

7.5. Hvis innkjøpermannen har angitt en Parkellmaskin som sted for mottak av produktene, kan innkjøpermannen gå til seddelstedet etter å ha mottatt en tekstmelding.

7.6. Hvis innkjøpermannen ikke er på det stedet som er spesifisert i bestillingen eller ikke fremkommer på det angitte tidspunktet, skal pengene som betales for produktene og for produktleveringen ikke returneres til innkjøpermannen.

7.7. Selger påtar seg ikke ansvar for forsinkelser av rimelige tjenester eller andre tjenesteleverandører knyttet til levering, leveringsforsinkelse uavhengig av hvilke forhold leveringsforsinkelsen har oppstått på.

7.8. Ønsker Purchaser å bestille produktene med et sted for innsamling på en parkellmaskin, står Purchaser for den aktuelle samlingen av leveransen.

7.9. Ved upresist montering av produktene har innkjøpermannen rett til umiddelbart bytte produkter ved kontakt med selger (, telefonnummer: +371 634 31547). Eventuelle leveringskostnader i dette tilfellet dekkes av selger.

 1. Mottak av produktene

8.1. Tatt i betraktning at de bestilte produktene pakkes i en pappeske for innkjøperne ved mottak av produktene skal innkjøpermannen bekrefte at produktene er mottatt. I pakken vil innkjøperne finne en faktura for produktene, som vil angi alle de bestilte produktene med sine navn, prisen på hvert produkt og totalbeløpet for produktene og leveringen (hvis det er levering for gebyr).

8.2. Basert på disse vilkårene og avtalen av og mellom kjøper og selger inngikk på tidspunktet for bestillingen, samt basert på de muligheter som følger av Latvia lover og forskrifter om utarbeidelse av elektroniske dokumenter, vil ikke fakturaen for produktene være fysisk signert. Begrunnelsen for bestemmelsene i dette avsnittet er som følger:

8.2.1. Fakturaen til produktene utarbeides elektronisk og datautvekslingen mellom selger og kjøper finner sted elektronisk, nemlig Purchaser legger inn bestillingen ved å sende inn sine innkjøpsdata på nettsidene;

8.2.2. Innkjøperne bekrefter sin avtale med disse vilkårene og er således eksplisitt enig i at fakturaen for produktene er utarbeidet elektronisk uten underskrift.

8.3. Hvis produktene leveres av en kurer, skal innkjøperne signere for hånd på kurerens ruteark eller i kurerens elektroniske dokument ved å signere med en spesiell enhet på berøringsskjermen på den bærbare PCen.

8.4. Ved innsamling av produktene fra Parcel-maskinen genereres Purchaser-signaturen elektroniske data for øyeblikket når Purchaser skriver inn den spesielle PIN-koden, som Purchaser tidligere har mottatt via SMS i sin mobiltelefon, og deretter åpnes parcel-maskindøren. De ovennevnte elektroniske dataene tilsvarer den håndskrevne underskriften til Purchaser.

8.5. Ved mottak av produktene ved Latvijas pasts kontor skal innkjøpermannen undertegne ved innfylling av postskjemaet.

 1. Produktkvalitet og - ansvar for produktlagring

9.1. Best før-datoen for produktene og produsenten er angitt på produktemballasjen.

9.2. Ved åpning av produktemballasje plikter innkjøper å kontrollere om produktene som er spesifisert i bestillingen er levert og om bestilt type og antall produkter er levert, om produktene ikke er defekte eller på annen måte skadet. Innkjøperne må også sjekke utseendet til produktemballasjen for å finne skade.

9.3. Ved mottak av produktene har innkjøpssjefen ansvar for å opprettholde kvaliteten og sikkerheten på produktene i forbindelse med bruk av uttrekningsretten. For å utøve uttrekningsretten må produktene være ubrukt, uskadet og i opprinnelig utseende. (med ufjernet og uskadet etikett, beskyttelsesfilm ikke torn osv.). Innkjøperne har ansvar for at produktverdien reduseres hvis produktene er brukt til et formål de ikke er ment for.

9.4. Før bruk av produktene plikter innkjøpermannen å lese informasjonen nøye om produktetiketten eller produktemballasjen samt å bli kjent med instruksjonene for bruk av produktet. Dersom innkjøpermannen ikke har overholdt instruksjonene for bruk av produktet eller vilkårene for produktlagring som er angitt på etiketten, mister innkjøpermannen retten til uttak og retten til å sende forbrukskrav.

 1. Uttrekningsrett

10.1. Retten til uttak er retten fra Purchaser (en person som er “forbruker” i forbindelse med Forbrukerrettighetsloven) til å frafalle produktene innen 14 dager fra tidspunktet for mottak av produktene fra Purchaser eller tredjepart som er spesifisert av Purchaser.

10.2. Uttaksretten kan ikke utøves dersom:

10.2.1. emballasje, etiketter eller produktene er skadet;

10.2.2. emballasjen av produktene som ikke kan returneres av helse - og hygienårsaker (undertøy, sokker, lagre, pantyhose) er åpnet;

10.2.3. produktet viser tegn på slitasje;

10.2.4. pakken med fleksible bånd er åpnet;

10.2.5. produktet lages i henhold til anskaffelsesens instruksjoner eller produktet er tydelig tilpasset.

10.3. Innkjøper skal varsle selger om uttaksretten ved å fylle ut uttaksskjema som kan innhentes på Internett på følgende adresse: http://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-pari-avstander-ligumu. Innkjøpermannen skal sende ferdig utfylt skjema, faktura (nummer) og bestillingsnummer (heretter uttak) til selger til e-postadressen . Ved mottak av uttaket skal selger varsle innkjøper om at den har mottatt uttak samt informere om beslutningen eller tidspunktet for vedtaket. Uttaksskjema foreligger etter at forespørselen er sendt til e-postadressen .

10.4. Innkjøper plikter å sende produktene tilbake til selger uten opphold, men senest innen 14 dager etter at uttaket er sendt til selger per brev, ved hjelp av posttjenester eller på annen måte beleilig for Purchaser. Innkjøperne skal dekke kostnadene ved å returnere og sende produktene.

10.5. Selger skal tilbakebetale innkjøper for innbetalinger mottatt fra innkjøper, herunder leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnader påløpt på grunn av innkjøperens valg av annen leveringsmetode enn den rimeligste standard leveringsmåten selger tilbyr) innen 14 dager fra tidspunktet da selger har mottatt innkjøperens uttak (vedtak om uttrekk fra avtalen) og tilbaketrukket de produktene som er mottatt. Selger skal refundere det ovennevnte beløpet ved hjelp av samme type betalingsinstrument som benyttes av innkjøpermannen, dvs. ved overføring til dagens konto til innkjøper som betalingen ble gjort fra.

10.6. Selger har rett til å tilbakeholde betalingen inntil den har mottatt fra kjøper de produktene som Innkjøper ønsker å frafall, samt ikke foreta refusjon i noen av sakene som er spesifisert i vilkårene punkt 10.2.

 1. Forbrukerkrav om et produkt som ikke er i samsvar med avtalen

11.1. Kjøper, som er forbruker i henhold til Forbrukerrettighetsloven, har rett til å sende søknad til selger om brudd på produktet etter bestemmelsene i avtalen innen 2 år fra kjøpstidspunktet med unntak av kompresjonsprodukter som selger garanterer for vedlikehold av komprimeringsindikatorer for en periode på 6 måneder. Søknaden om slikt krav må forelegges selger innen to måneder fra dagen da innkjøper har oppdaget at produktet ikke er i samsvar med avtalens bestemmelser. Kjøpsdagen for produktet anses som dagen da selger har overlevert og innkjøpermannen har akseptert det respektive produktet.

11.2. Mer om forbrukernes rettigheter i saker der et produkt som ikke er i samsvar med avtalens bestemmelser, er solgt til ham/henne finnes i kapittel VII, forbrukernes fordringer, i Forbrukerrettighetsloven https://likumi.lv/ta/id/23309-pateretaom-tiesibu-aizsardzibas-likum

 1. Undersøkelse av klager, forslag og forslag

12.1. Eventuelt innkjøper kan komme med forslag, forslag om drift av nettstedet til selger eller klage ved å sende e-post til

 1. Behandling av personopplysninger fra besøkende

13.1. All informasjon om besøkende (herunder innkjøper), som besøkende gir til selger og som er kjent når besøkende gir slik informasjon på nettsiden, vil bli vurdert som frivillig innsendt av besøkende.

13.2. Ved behandling av personopplysninger for besøkende (enkeltpersoner) er selger kontofører for forskriftens formål (EU) 2016/679 i Europaparlamentet og Etikkrådet av 27. april 2016 om vern av naturlige personer når det gjelder behandling av personopplysninger og om fri bevegelse av slike data og oppheving av direktiv 95/46/EF (Generelt regelverk for databeskyttelse) og personopplysningsloven.

 1. Ansvar

14.1. Enhver besøkende (inkludert innkjøper) er ansvarlig for alle skader den medfører for selgeren ved brudd på disse vilkårene.

14.2. Besøkende har ansvar for de tiltakene som tas via nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til, nøyaktigheten av dataene i innkjøpsskjemaet; Innkjøpermannen tar ansvar for konsekvensene av feil eller unøyaktigheter i dataene i registreringsskjemaet).

14.3. Selger skal ikke være ansvarlig for innkjøper for tap eller skade forårsaket av innkjøper på grunn av svikt eller forsinkelse av leveransen av produktene, eller dersom levering av produktene utsettes eller utsettes på grunn av dårlige eller uforutsette værforhold samt på grunn av lover og forskrifter vedtatt av statsevnen (herunder bestemmelser om isolasjon/låsing).

14.4. Selger skal ikke ha ansvar for innkjøper for mislighold eller forsinkelse av mislighold av vilkårene eller noen plikt etter avtalen dersom slik mislighold eller forsinkelse har skjedd i forbindelse med begivenheter utenfor selgerens kontroll, dvs. eventuelle handlinger eller hendelser som selger rimelig ikke kan kontrollere. Dersom en hendelse skjer utenfor kontrollen av selgeren som påvirker riktig ytelse av selgerens forpliktelser:

14.4.1. Selgeren skal umiddelbart informere innkjøper; og

14.4.2. Gjennomføringen av selgerens forpliktelser som følger av vilkårene vil bli suspendert, og løpetiden for forpliktelsene utvides med en term som er lik varigheten på hendelsen som er utenfor selgerens kontroll. Dersom begivenheter utenfor selgerens kontroll påvirker leveransen av produkter til innkjøper, skal selger avtale om ny leveringsdato etter at arrangementene er avsluttet ut over selgerens kontroll.

14.5. Selger står ikke for den informasjonen som gis på andre steder, selv om besøkende får tilgang til slike steder gjennom en lenke på selgernes internettsider.

14.6. Innkjøpermannen har ansvar for å opprettholde kvaliteten og sikkerheten på produktet i forbindelse med uttrekningsretten. Innkjøpermannen må oppbevare den opprinnelige emballasje av produktet slik at produktet ikke blir mekanisk skadet eksternt, og slik at det ikke lider av uheldige virkninger av ytre forhold.

 1. Inngåelse av avtalen, avtalevilkår

15.1. Ved å bekrefte bestillingen (ved å klikke på Place Order-knappen) har innkjøpermannen tydelig og entydig bekreftet at han/hun har blitt enige om å inngå og inngått avtalen, forpliktet seg til å utføre forpliktelsene i henhold til avtalen, og indikerer at innkjøper er kjent med at innkjøpermannen har de nødvendige økonomiske ressursene som skal betales for de bestilte produktene.

15.2. Dersom innkjøpermannen er under 18 år (ved å klikke på Place Order-knappen), bekrefter han/hun at han har informert sin juridiske representant, som har gitt tillatelse til å inngå avtalen og eventuelt vil hans/hennes juridiske representant påta seg forpliktelsene etter avtalen.

15.3. Avtalen vurderes innledningsvis når innkjøper har mottatt selgerens varsel om aksept av bestillingen i sin e-post.

15.4. Avtalen gjelder så lenge forpliktelsene som følger av avtalen, bør gjennomføres.

 1. Tvisteløsning

16.1. Partene vil søke å løse eventuelle tvister som oppstår mellom selger og besøkende (herunder kjøper), eller som oppstår ved kjøp av produkter på nettsiden ved gjensidig forhandlinger eller korrespondanse, med sikte på å oppnå en gjensidig gunstig og akseptabel løsning.

16.2. Dersom tvisten ikke kan løses i form av forhandlinger eller korrespondanse, skal partene løse tvisten i Republikken Latvia, med forbehold om Latvia lover og forskrifter. Tvister mellom Purchaser (forbruker) og selger kan henvises til Forbrukerrettighetssenteret eller til en domstol i Latvia.

 1. Andre bestemmelser

17.1. Selger har rett til å nekte tilgang til besøkende (herunder innkjøper) dersom selger mottar relevant instruks fra lovens håndhevelsesmyndigheter eller hvis besøkende har forårsaket skade på selgeren, hacket nettstedet, ulovlig eller åpnet andre personers opplysninger som er lagret på nettsiden eller i systemet.

17.2. Selger har rett til overføring av rettigheter og plikter etter avtale til tredjepart eller part, men overføring av slike rettigheter og plikter vil ikke påvirke besøksrettighetene (herunder innkjøper) og selgerens forpliktelser etter disse vilkårene. Ved slike overføringer vil selger informere besøkende ved å gi opplysninger om overføringen på nettsidene.

17.3. Besøkende (herunder kjøper) har ikke rett til å overføre hele eller deler av rettigheter eller plikter som oppstår fra disse vilkårene til tredjepart eller parter uten skriftlig samtykke fra selger.

17.4. Dersom en eventuell bestemmelse av disse vilkårene skulle være ulovlig, ugyldig eller ubetenkelig av en domstol, vil de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene fortsatt være i full kraft og virkning. Enhver bestemmelse av disse vilkårene som er funnet å være ulovlige, ugyldige eller uobserverlige bare delvis eller i en viss grad skal være i full kraft og virkningen i den grad den ikke er deklarert som ulovlig, ugyldig eller uobserverbar.

17.5. Med mindre annet fremgår av disse vilkårene, skal ingen forsinkelse fra selger i forbindelse med utøvelse av sine rettigheter etter disse vilkårene utgjøre en frigivelse av besøket fra ytelse eller frafall av en slik rett, men individuell eller delvis ytelse av noen plikt eller individuell eller delvis utøvelse av noen rett ikke bety at slik plikt ikke skal gjennomføres eller at slik rett ikke kan utøves i fremtiden.

17.6. Disse vilkårene og forholdet mellom partene i samsvar med disse vilkårene (herunder spørsmål om inngåelse, gyldighet, søknad og opphør av avtalen) skal reguleres av sentralbankloven og tolkes ut fra sentralbankloven i Latvia.

Kundeservice
Verdens levering
Rask levering
Kvalitet