Vilken smärta i handleden!

Vilken smärta i handleden!

Smärta

Smärta i handleden är en utbredd fråga som, om den är obehandlad, kan utvecklas. För att välja rätt terapi måste man förstå orsaken till smärtan.

Smärta i handleden är en utbredd fråga som, om den är obehandlad, kan utvecklas. För att välja rätt terapi måste man förstå orsaken till smärtan.

Vad orsakar smärta i handleden?

Smärta i handleden kan vara både akut och kronisk, och den utvecklas oftast när man inte har ägnat tillräcklig uppmärksamhet åt handleden med hjälp av tidig behandling.

De vanligaste orsakerna till smärta i handleden:

  • trauma,
  • skador,
  • överbelastning osv.

Trauma och skador

Ett till synes oskyldigt fall kan leda till en allvarlig skada på handleden, för att inte tala om allvarligare skador, som kan uppstå på grund av olika orsaker. Det kan vara en olycka i idrottsutövning, till exempel en omvänd eller stukad handflata i brottning, det kan vara en handskada som erhålls i en daglig situation, som lyfter för tunga föremål eller på annat sätt, och det finns ett antal andra situationer som kan orsaka trauma och skador i handleden. De kan orsaka långvariga hälsokomplikationer, därför bör man söka hjälp efter de första symptomen, varav de vanligaste är smärta.

Orsaker till skador:

  • fallande,
  • idrottsolyckor,
  • förlust av uppmärksamhet i arbetet,
  • skador i hemmet.

Vid skada drabbas vanligen ligament, muskelfibrer och senor som, om de inte behandlas, kan förvandlas till kronisk smärta, och därför bör man söka hjälp i tid.

Överbelastning

Den näst vanligaste orsaken till smärta i handleden efter skador är överbelastning, som inträffar i det dagliga livet när man överskrider gränserna för sin kapacitet på lång sikt. I sådana fall beror det främst på monotona eller ensidiga aktiviteter. Ett exempel är människor som ständigt arbetar med en dator på daglig basis. Överbelastningen av handleden är också utbredd bland jordbrukare, fysiska arbetare och andra som lägger dagliga enformiga belastningar på handleder och fingrar.

Överbelastning av handleden kan orsaka allvarliga hälsoproblem såsom karpaltunnelsyndrom. Det innebär att som ett resultat av alla ovannämnda skäl, en nerv komprimeras vid basen av handflatan, vilket inledningsvis orsakar bedövning, men senare omvandlas till kontinuerlig svår smärta. Det kan vara så allvarligt att det inte ens är möjligt att utföra vanliga vardagliga aktiviteter, för att inte tala om mer komplicerade handrörelser.

I de fall där människors vardagsarbete omfattar sådana monotona rörelser och överbelastning på handlederna är det viktigt att både stärka överarmen och lindra de överbelastade lederna.

Innan behandling påbörjas är det dock viktigt att rådfråga en läkare som kommer att undersöka patienten och ordinera nödvändig behandling.

Man ska inte uthärda smärta, den ska behandlas!

Hälso - och sjukvårdspersonal som behandlar patienter med smärtor i handleden på daglig basis påpekar att det finns ganska många människor som kan tolerera smärta på lång sikt, i hopp om att den kommer att minska, i stället för att söka professionell medicinsk hjälp. Denna inställning är ett relativt direkt sätt att komma fram till kronisk smärta, och därför bör man inte tveka att söka hjälp.

Genom att både lyssna på patientens klagomål och genomföra en undersökning med medicinsk utrustning avgör läkaren diagnosen och beslutar om den relevanta behandlingen. Vid akut och kronisk smärta kan det vara medicinsk behandling, senare tillägg av fysioterapeutiska övningar och behandlingar. Men det finns också fall då det är nödvändigt att genomgå en operation. I dessa fall finns det också flera återhämtningsstadier, bland annat själva operationen, samt medicinsk och fysioterapeutisk hjälp. Man bör också vara medveten om att man i framtiden, när man återvänder till sitt tidigare liv och sin tidigare rörelse, bör fördela lasterna på lämpligt sätt för att slippa uppleva obehagliga problem igen.

Oavsett orsaken till smärta i handleden och den valda behandlingen, är i varje enskilt fall bra och värdiga hjälpmedel palmortoser, som både fixerar handflatan och handleden, ger den maximal tröst och minskar belastningen, stabiliserar handleden och fyller andra nödvändiga funktioner.

Tom Claes foto på Unsplash

Kundtjänst
Världsomspännande leveranser
Snabbleverans
Kvalitet