Kasutustingimused

Veebisaidi www.tonuselast.com külastades või kasutades kinnitate, et olete neid termineid lugenud ja nendega nõustunud. Need Termid on siduvad nii Website Visitorile kui Sellerile. Kui veebisaidi külastaja ei aktsepteeri neid termineid (sh küpsisepoliitikat ja privaatsuspoliitikat), ei ole veebisaidi külastajal õigust veebisaiti kasutada.

Enne mis tahes toodete tellimist veebisaidilt lugege need Termid hoolikalt läbi ja veenduge, et mõistaksite neid õigesti. Pange tähele, et enne tellimuse täitmist on Purchaser kohustatud nende Termidega nõustuma (sh privaatsuspoliitika ja küpsisepoliitika), kuid keeldudes sellest tellimuse täitmist ja toote tellimist ei ole võimalik.

Jätame endale õiguse Terms ette teatamata ära vahetada.

 1. Määratlused

1.1. Tingimused - käesolevad tingimused, nende täiendused, muudatused, tarne - ja maksetingimused, toote tagastamise tingimused, muud tingimused ning teatud funktsioonide, elementide või reklaamiga seotud eeskirjad ja lahtiütlemised, veebisaidil avaldatud klienditeenindus. Need Termid on siduvad Sellerile ja Visitorile (sh Purchaser).

1.2. Leping - leping, mille Purchaser ja Seller sõlmisid ja sõlmisid veebikoha veebirežiimis kaugjuhtimise teel, millega Purchaser on väljendanud selget ja üheselt mõistetavat soovi osta tellimuses nimetatud tooteid ning Seller kohustub üle andma tellimuses nimetatud tooted. Leping loetakse sõlmituks, kui Purchaser on saanud oma e-kirjas Selleri teate Tellimuse vastuvõtmise kohta. Iga Purchaseri ja Selleri vahel sõlmitud lepingu sätteid käsitatakse identsena käesolevate Termide sätetega ning lepinguosalised täidavad neid lepinguid alati kooskõlas käesolevate Termidega.

1.3. Müüja/Meie - SIA TONUS ELAST, registreerimisnumber 40003264768, registreeritud aadress: Pilskalni, Nica vald, Dienvidkurzeme vald, LV-3473, Läti, e-post: , telefoninumber: +371 634 31547

1.4. Kontroller/Meie - SIA TONUS ELAST, registreerimisnumber 40003264768, registreeritud aadress: Pilskalni, Nica vald, Dienvidkurzeme vald, LV-3473, Läti, e-post: , telefoninumber: +371 634 31547

1.5. Külastaja/Teie - Veebisaidi mis tahes kasutaja, sealhulgas Purchaser.

1.6. Ostja - tegutsemisvõimeline isik (st isik, kes on õigusvõimeline ja kelle õigusvõimet ei ole kohtuotsusega piiratud), alaealine isik (st neljateistkümne kuni kaheksateistkümne aasta vanune, vanemate või eestkostjate nõusolekul, välja arvatud juhul, kui isikule on antud varakult täisealisus või teda loetakse täisealiseks), juriidiline isik, kes esitab veebilehele tellimuse koos (registreeritud kasutaja) või ilma registreerimiseta ning tasub tellitud toodete eest.

1.7. Peod - Purchaser ja Seller kollektiivselt.

1.8. Registreeritud kasutaja - külastaja, kes on otsustanud saada Sellerilt kommertsteadaandeid ja registreeruda veebilehel, ning nõustuma isikuandmete töötlemisega, esitades enda kohta detaile standardküsimustikuna, et tagada külastaja tuvastamine veebilehel, mis võimaldab saada esimese toote kohaletoimetamise tasuta ja/või muid hüvesid.

1.9. Koduleht - internetimüügi koduleht (e-pood), mille leiab aadressilt www.tonuselast.com ning kus Purchaser saab esitada tellimusi toodetele ja teha makseid internetis.

1.10. Tellimus - Tellimus, mille Purchaser on veebis veebilehel esitanud ja milles Purchaser märgib tooted, mille ta on otsustanud osta, ning täpsustab oma valitud toodete tarneviisi ja toodete vastuvõtmise koha. Tellimus loetakse täielikult lõpetatuks, kui Ostja on maksnud tellimuses määratud toodete eest.

1.11. Tooted - kõik tooted, mis paigutatakse veebilehele Purchaser nähtaval viisil ja mida Purchaser saab tellida ja osta.

1.12. Toote hind - tellimuse esitamise ajal märgitud hind iga toote visuaalse esituse ja toote kirjelduse kõrval, mille eest ostjal on õigus osta konkreetne toode. Tootehind ei sisalda toote tarnimise tasu ega toote tagastamisega seotud ostutellija kulude tasu.

1.13. Ostukorv - virtuaalne ostukorv, milles Purchaser saab vabalt valitud tooteid lisada või kustutada. Toodete kustutamine ostukorvist on võimalik ainult enne, kui ostukorv hakkab ostukorvi kuuluvate toodete eest tasuma.

1.14. Order Acceptance - automaatne teatamine süsteemist, et Purchaser Order on vastu võetud ja tellimuse korraldamine alustatud, mis saadetakse automaatselt Purchaser e-posti teel pärast ostukorvi paigutatud toodete eest tasumist.

1.13. Withdrawali õigus - Purchaseri (üksikisik, kes on „tarbija” tarbijaõiguste kaitse seaduse tähenduses) õigus keelduda toodetest 14 päeva jooksul alates toodete kättesaamise kuupäevast vastavalt Withdrawali õiguse teostamise korrale.

 1. Üldsätted

2.1 määrustes määratakse kindlaks:

2.1.1. Veebisaidi külastamise ja kasutamise kord ning Selleri ja Website Visitori vaheline õigussuhe. Külastades veebisaiti, kasutades tegelikult veebisaiti (kasutades sellel olevat teavet ja teenuseid või selle kaudu pakutavat teavet ja teenuseid), kinnitate oma nõusolekut end nende Termidega siduda. Privaatsuspoliitika ja küpsisepoliitika moodustavad käesolevate Termide lahutamatu ja olulise osa.

2.1.2. Toodete ostmine veebilehelt ning samuti Selleri ja Purchaseri vahelise õigussuhte määramine. Purchaser kinnitab Termid, kui ta on need läbi lugenud, ja märgib linnukese „Olen kasutustingimustega tutvunud ja nõustunud”. selliselt kinnitatud Termid on pooltele siduv juriidiline dokument, milles on kirjas Purchaseri ja Selleri õigused ja kohustused, toodete ostu ja eest tasumise tingimused, toodete üleandmise ja tagastamise kord, poolte vastutus, privaatsuspoliitika ja küpsisepoliitika ning muud toodete ostu ja müügiga seotud tingimused veebilehel. Privaatsuspoliitika ja küpsisepoliitika moodustavad käesolevate Termide lahutamatu ja olulise osa. Ostjal on kohustus lugeda Selleri poolt heaks kiidetud ja veebilehel avaldatud privaatsuspoliitikat ja küpsisepoliitikat.

2.2 Termid on välja töötatud ning Selleri ja Website Visitori (sh Purchaser) õigussuhteid reguleeritakse vastavalt Läti Vabariigi seadustele ja määrustele.

2.3. Külastajal on õigus kasutada veebisaiti ja sellel pakutavaid teenuseid ainult vastavalt nende kasutustingimustele ja sihtotstarbele.

2.4. Külastajal on keelatud võtta meetmeid, mis takistavad (võivad takistada) või häirida (võivad häirida) veebisaidi ja/või sellel pakutavate teenuste (sh teenustega seotud serverite ja võrkude) kasutamist, samuti üritada mööda hiilida turvalisusest, teha parandusi, murda sisse või muul viisil häirida veebisaidi või mis tahes arvutisüsteemi, serveri, marsruuteri või muu Internetiga ühendatud seadme tööd. Külastaja vastutab selle eest, et külastaja arvutisüsteem vastaks Veebilehe kasutamiseks vajalikele olulistele tehnilistele spetsifikatsioonidele ja ühilduks Veebilehega.

2.5. Külastaja vastutab täielikult kogu teabe eest, mille ta veebilehele paigutab ja/või Sellerile, tarne - või makseteenuse pakkujatele (sealhulgas, kuid mitte ainult oma isikuandmed) saadab, samuti võtab ta täieliku vastutuse sellise teabe postitamisest või edastamisest tulenevate (sealhulgas õiguslike) tagajärgede eest.

2.6. Kui külastaja soovib saada registreeritud kasutajaks ja saada Website äriteateid ja/või boonuseid, siis Website avalehe jaotistes „Register” või „Subscribe to Newsletter” tuleb täita nõutud teave ja kinnitada, et ta on Terms-i lugenud ja sellega nõus. Registreeritud kasutajal on õigus end igal ajal registreeritud kasutajana kustutada, saates Sellerile tühistamistaotluse e-posti aadressile:

2.7. Registreeritud kasutaja konto võidakse desaktiveerida ja külastajale võidakse keelata juurdepääs veebisaidile. Seller võib registreeritud kasutaja kontole juurdepääsu desaktiveerida või kustutada registreeritud kasutaja konto oma äranägemise järgi ja ette teatamata. Visitor ei nõua seoses eeltooduga kahjutasu ega esita Selleri vastu mingeid nõudeid ega vastuväiteid.

2.8. Külastaja nõustub, et Veebilehel pakutavate teenuste sisu ja/või osutamise kord ning Veebilehe sisu võivad muutuda ette teatamata. Külastaja ei esita seoses eeltooduga mingeid väiteid ega nõudmisi. Külastaja on kohustatud regulaarselt järgima kõikide teenuste kirjeldusi ja muudatusi neis.

2.9. Külastaja nõustub, et Seller võib oma äranägemisel ja ette teatamata ajutiselt või püsivalt peatada veebisaidil või teenuste mis tahes osas pakutava teenuse osutamise konkreetsele külastajale või kõigile külastajatele, samuti ilma ette teatamata ajutiselt või püsivalt peatada veebisaidi või selle mis tahes osa hooldamise (see hõlmab ka veebisaidi sulgemist). Külastaja ei esita seoses eeltooduga mingeid väiteid ega nõudmisi.

2.10. Seller ei garanteeri, et veebisait jätkab tööd ilma vea või rikketa, ega võta endale vastutust veebisaidi rikke või rikke eest.

2.11. Külastajal on õigus igal ajal lõpetada veebisaidi ja sellel pakutavate teenuste kasutamine.

2.12. Külastajal on keelatud kasutada veebisaidil sisalduvat teavet ärilistel eesmärkidel.

2.13. Kõik veebisaidi õigused (sealhulgas tiitel, intellektuaalomandi õigused) ja neis sisalduv teave kuuluvad Sellerile (Seller omab või on litsentsinud autoriõigusi, andmebaasiõigusi, kaubamärke, domeeninimesid ja muid intellektuaalse omandi õigusi kõigile veebisaidil leiduvatele materjalidele ja teabele). Külastaja on teadlik, et eespool nimetatud õiguste rikkumine on karistatav vastavalt seaduste ja määruste sätetele.

2.14. Selleril on õigus neid Terme igal ajal muuta. Termsi muudatused ja täiendused (Termsi uus versioon) on kättesaadavad veebisaidil. Termsi muudatused või täiendused (Termsi uus versioon) jõustuvad veebilehel avaldamise päeval, kui Termsis ei ole sätestatud teisiti.

2.15. Kui tellimus on saadetud enne Termsi muudatuste jõustumist, kehtib Purchaseri suhtes õigussuhe, mis kehtis ajal, mil Purchaser tellimuse esitas, kui Terms ei sätesta teisiti.

2.16. Selleril on õigus toodete hindu igal ajal muuta (vastavalt Läti Vabariigi seadustele ja määrustele), kui Terms ei sätesta teisiti. Tellimuse esitamise ajal võib Purchaser tugineda veebisaidil määratud toodete hindadele, kuid kui toodete hinnad on tellimuse täitmise ja makse vahel muutunud, seob Purchaser nende toodete hinnad, mida süsteem tellimusel kuvab.

2.17. Purchaser saab tellida tooteid veebilehelt registreerimisega või registreerimiseta.

2.18. Veebisaidil levitatavad tooted on registreeritud ELEKTROONILISES andmebaasis ja andmebaasis European Medical Devices Eudamed.

2.19. Kui Selleril on õigus või kohustus saata teavet või dokumente Visitorile või Purchaserile e-posti teel, siis igal juhul vastutab Visitor (sh Purchaser) Sellerile kehtiva e-posti aadressi teatamise eest.

2.20. Ainult Termsi paragraafis 1,6 nimetatud ostjatel on õigus osta tooteid veebilehelt. Termsi kinnitamisega kinnitab Purchaser, et tal on õigus tooteid osta veebilehelt.

2.21. Veebisait ei ole adresseeritud isikutele, kelle suhtes kehtivad seadused või määrused, mis keelavad juurdepääsu sellele veebisaidile või takistavad selle kasutamist nende kodakondsuse, asukoha, elukoha, vanuse või tegutsemisvõime tõttu.

2.22. Seller ei saa ega garanteeri, et veebilehele postitatud sisu oleks vaba viirustest ja/või muust nakkuslike või hävitavate omadustega koodist. Külastaja vastutab asjakohaste meetmete ja viirusekontrollide (sealhulgas viirusetõrje ja muud turvakontrollid) rakendamise eest, mis vastavad külastaja konkreetsetele andmete sisestamise ja väljastamise turva - ja usaldusväärsusnõuetele.

2.23. Seller jätab endale õiguse oma äranägemise järgi blokeerida mis tahes link teiselt veebisaidilt veebisaidile, mis tahes materjalidele või teabele.

 1. Toote hinnad ja tootekirjeldused

3.1. Veebisaidile paigutatud toodete pildid on mõeldud ainult illustreerivaks ja informatiivseks otstarbeks. Toote või toote pakendi foto võib erineda toote või toote pakendi tegelikust suurusest ja välimusest.

3.2. Tootekirjeldused, toodete fotod ja muud veebilehele postitatud andmed on Selleri omand ning Sellerile kuuluvad autori varalised ja isiklikud õigused mis tahes veebilehele postitatud infos. Keelatud on kopeerida, reprodutseerida, uuesti avaldada, edastada kolmandatele isikutele, muuta või muul viisil kasutada teavet või fotosid veebisaidil ilma Selleri kui nende omaniku loata. Selle keelu rikkumise korral peab rikkuja hüvitama kõik Sellerile tekitatud kahjud.

3.3. Seller müüb tooteid, mis on disainitud vastavalt toote pakendamist ja märgistamist käsitlevatele seadustele ja määrustele.

3.4. Tooteid müüakse iga toote jaoks määratud hindadega.

3.5. Kõik toodete hinnad täpsustatakse koos käibemaksuga (edaspidi KM), sõltuvalt iga tootegrupi käibemaksumäärast ja selle riigi seadusest, kuhu tellimus lähetatakse.

3.6. Toodete hind ei sisalda toote tarnimise tasu. Kohaletoimetamise tasu rakendatakse lisaks toodete hinnale ning toote kohaletoimetamise tasu sõltub Ostja valitud kohaletoimetamise tüübist. Kohaletoimetamistasusid ja kohaletoimetamissuvandeid saab vaadata veebisaidi jaotises Delivery.

 1. Ostukorv

4.1. Ostukorv luuakse, kui Ostja valib tooted ja vajutab nuppu Lisa ostukorvi. Toodete ostukorvi lisamisel tooteid veel ei osteta. Ostukorvi sisu saab muuta, lisada uusi tooteid või kustutada tooteid, mida ta osta ei soovi.

4.2. Tellimuse esitamisel tuleb sisestada õiged ja täpsed andmed. Sisestatud andmed tuleb üle kontrollida, kogu info hoolikalt läbi lugeda ning Purchaser peab veenduma, et need on andnud õiget ja täpset infot. Tellimuse täitmine ja toodete tarnimine sõltub Purchaseri sisestatud teabe täpsusest. Purchaser kohustub kõigist muudatustest teatama Sellerile hiljemalt 24 tunni jooksul alates Tellimuse kinnituse saamisest, kirjutades e-kirja. Andmete õige esitamise eest vastutab Purchaser, vastasel juhul pole toote tarnimine garanteeritud.

4.3. Kui Purchaser on kõik soovitud tooted ostukorvi paigutanud, peab Purchaser klõpsama ostukorvi, misjärel on võimalik jõuda järgmise tellimisoperatsioonini ehk Continue Making a Purchase, täitma makse/tarne info ning valima tarne - ja makseviisi liigi.

4.4. Lõplik kogutasu (sh tarnekulud) kuvatakse KOGUKUVAL pärast tarneviisi vajutamist. Pärast makseviisi valimist ja nupu Esita tellimus klõpsamist teavitab Müüja automaatselt Tellimuse kättesaamisest ja Tellimuse numbri määramisest.

4.5. Ostjale on teada, et Website operatiivkoormuse või tehniliste põhjuste tõttu ei pruugi ostetud tooted pärast toodete ostukorvi paigutamist ja Place Order nupule vajutamist laos olla, sel juhul teavitab Seller ostjat (Purchaser antud kontaktandmete kaudu) asjaolust, et tellitud ja ostetud tooted ei ole Website 's saadaval. Sellisel juhul võib Seller kokku leppida ostjaga 14 (neljateistkümne) päeva jooksul (rahaliste vahendite ülekandmine Purchaseri pangakontole, millelt ost sooritati) tagastamises toodetele, mis ei ole Selleri aktsias, või pakkuda ostjale võimalust osta muid samaväärseid tooteid kokkuleppel ostjaga igal üksikjuhul eraldi.

 1. Toodete tarneliigid ja tarnetasud

5.1. Tellimuse esitamisel võib Ostja valida ühe toodete vastuvõtmise viisidest, mis on ära toodud veebisaidi jaotises Delivery, kus on kirjeldatud tarnetingimusi.

5.2. Kui Purchaser on valinud toodete tarnimise Purchaseri määratud aadressile, võib see olla mis tahes Purchaseri valitud aadress, kus tal on mugav tooteid vastu võtta ja kus Purchaseri saab täita (kodune aadress, töökoht või muu Purchaseri määratud koht) jaotises Delivery nimetatud piirkondade territooriumidel.

 1. Maksetingimused

6.1. Tellimuse esitamisel võib Ostja valida ühe veebisaidi jaotises Payment määratud makseviisidest, kus on kirjeldatud maksetingimusi.

6.2. Tellimuse vormistamisel on pärast tarneviisi valimist Purchaseril võimalus valida soovitud makseviis (valik võib olla piiratud, seetõttu kuvatakse vastava tellimuse kõrval vastava tellimuse suhtes rakendatavate makseviiside lõplik nimekiri):

6.2.1. internetipanga kasutamine;

6.2.2. süsteemi toetatavate krediitkaartide kasutamine;

6.2.3. muudel veebisaidil määratletud viisidel.

6.3. Pärast makseviisi valimist peab Purchaser vajutama nuppu Pay.

6.4. Enne toote kinnituse ja tarnimise saamist Sellerilt tasub Purchaser saatekulud ja toote hinna koos.

6.5. Kõik tarnekulud katab Purchaser, välja arvatud juhul, kui Purchaser on esitanud tellimuse minimaalse summa kohta, mis annab tasuta tarne.

 1. Tellimuse töötlemine

7.1. Veebisait määrab toodete tellimuste täitmise protseduuri ja tarneajad, sõltuvalt valitud tarneviisist ja tellimuse esitamise ajast. Keskmine tarneaeg on 2 kuni 6 tööpäeva, kuid Seller jätab endale õiguse tarnida toode 2 kalendrinädala jooksul, kuna tarneajad võivad sõltuvalt Selleri eritingimustest ja toote saadavusest laos varieeruda. Pakiautomaatide ja kullerite ülekoormuse korral võib kohaletoimetamine viibida.

7.2. Purchaser saab tellimusi esitada 24 tundi päevas, kuid Seller komplekteerib tellimused tööpäevadel kell 9,00-16,00, laupäeviti, pühapäeviti ja pühadel tellimusi kokku ei pane. Seller saadab Tellijale kinnituse Tellimuse vastuvõtu kohta e-posti teel. Kui Purchaser ei saa kinnitusmeili, siis tellimust vastu ei võeta. Tellimuse kokkupanek algab hetkel, mil vahendid kantakse Selleri kontole.

7.3. Kui Ostja on tellimuses märkinud, et soovib toodete tarnimist kulleriga, toimetatakse tooted tellimuses määratud aadressile. Ostur ei saa toote tarne aadressi pärast tellimuse kinnitamist muuta. Enne toodete kohaletoimetamist Purchaseri poolt valitud kohta võtab kuller eelnevalt ühendust Purchaseriga, et täpsustada toodete kohaletoimetamise koht või täpne asukoht ning teavitab Purchaseri kulleri saabumise ajast. Purchaser on teadlik, et kuller ei saa kaua oodata ja kui Purchaser ei viibi tellimuses märgitud aadressil või kui Purchaser ei viibi kokkulepitud ajal kohal, ei vastuta Seller toodete kättesaamata jätmise või kättesaamise hilinemise eest.

7.4. Kui Purchaser on määranud toodete vastuvõtukohaks Latvijas Pasts, võib Purchaser pärast Latvijas Pasts kirjaliku teate saamist minna vastuvõtukohta.

7.5. Kui Purchaser on määranud toodete vastuvõtukohaks pakiautomaadi, võib Purchaser pärast tekstsõnumi saamist minna vastuvõtukohta.

7.6. Kui Purchaser ei asu tellimuses määratud kohas või ei ilmu määratud ajal, siis toodete tarnimata jätmise korral ei tagastata Purchaserile toodete ja toodete tarnimise eest makstud raha.

7.7. Seller ei võta vastutust kullerteenuse või muude kättetoimetamisega seotud teenuseosutajate hilinemise, kättetoimetamise hilinemise eest, sõltumata asjaoludest, mille tõttu kättetoimetamise hilinemine on toimunud.

7.8. Kui Purchaser soovib tellida tooteid koos kogumiskohaga pakiautomaati, vastutab Purchaser saadetise õigeaegse kogumise eest.

7.9. Kui tooted on kokku pandud ebatäpselt, on ostjal õigus tooteid kohe vahetada, pöördudes Selleri poole (, telefoninumber: +371 634 31547). Kõik tarnekulud katab Seller.

 1. Toodete vastuvõtmine

8.1. Arvestades, et tellitud tooted on pakendatud Purchaseri pappkarpi, kinnitab Purchaser toodete kättesaamisel toodete kättesaamise fakti. Paki seest leiab Purchaser toodete eest arve, kus on kirjas kõik tellitud tooted koos nende nimedega, iga toote hind ning toodete ja tarne kogusumma (kui on tarne tasu eest).

8.2. Lähtudes nendest Termsist ning Tellija ja Selleri poolt ja vahel Tellimuse vormistamise ajal sõlmitud lepingust, samuti Läti Vabariigi seadustes ja määrustes sätestatud võimalustest elektrooniliste dokumentide vormistamise osas, ei allkirjastata toodete arvet füüsiliselt. Käesoleva paragraafi sätete põhjendused on järgmised:

8.2.1. Toodete arve koostatakse elektrooniliselt ning andmevahetus Selleri ja Purchaseri vahel toimub elektrooniliselt, nimelt esitab Purchaser tellimuse, esitades oma ostuandmed veebilehele;

8.2.2. Purchaser kinnitab oma nõusolekut nende Termidega ja nõustub sellega selgesõnaliselt asjaoluga, et toodete arve koostatakse elektrooniliselt ilma allkirjata.

8.3. Kui tooted tarnib kuller, allkirjastab Purchaser käsitsi kulleri marsruudilehel või kulleri elektroonilises dokumendis, allkirjastades sülearvuti puuteekraanil spetsiaalse seadmega.

8.4. Toodete pakiautomaadist kogumisel on Purchaseri allkirjaks elektroonilised andmed, mis tekivad hetkel, kui Purchaser sisestab spetsiaalse PIN-koodi, mille Purchaser on eelnevalt saanud SMS-i teel oma mobiiltelefoni ning mille järel avatakse pakiautomaadi uks. Eespool nimetatud elektroonilised andmed on samaväärsed Purchaseri käsitsi kirjutatud allkirjaga.

8.5. Toodete kättesaamisel Latvijase Pasts allkirjastab Purchaser postivormi täites.

 1. Toote kvaliteet ja vastutus toote ladustamise eest

9.1. Toote pakendil on määratud toote ja tootja parim varasem kuupäev.

9.2. Toote pakendi avamisel on Ostja kohustatud kontrollima, kas tellimuses määratud tooted on tarnitud ning kas tellitud toodete tüüp ja number on tarnitud, kas tooted ei ole defektsed või muul viisil kahjustatud. Samuti peab Purchaser kontrollima toote pakendi välimust kahjustuste suhtes.

9.3. Toodete kättesaamisel vastutab Purchaser toodete kvaliteedi ja ohutuse säilitamise eest taganemisõiguse teostamise perioodil. Withdrawali kõrguse kasutamiseks peavad tooted olema kasutamata, kahjustamata ja oma algse välimusega (eemaldamata ja kahjustamata siltidega, rebenemata kaitsekilega jne). Purchaser vastutab toote väärtuse vähenemise eest, kui tooteid on kasutatud otstarbel, milleks need ei ole ette nähtud.

9.4. Enne toodete kasutamist on Purchaser kohustatud hoolikalt läbi lugema toote etiketil või toote pakendil oleva info ning tutvuma toote kasutusjuhendiga. Kui Purchaser ei ole järginud toote kasutusjuhendit või etiketil märgitud toote ladustamise tingimusi, kaotab Purchaser Withdrawali kiiruse ja tarbija nõude esitamise õiguse.

 1. Withdrawali õigus

10.1. Withdrawali pargis on Purchaseri (üksikisik, kes on „tarbija” tarbijaõiguste kaitse seaduse tähenduses) õigus loobuda toodetest 14 päeva jooksul alates kuupäevast, mil Purchaser või Purchaseri nimetatud kolmas isik on tooted kätte saanud.

10.2. Withdrawali kiirust ei tohi kasutada, kui:

10.2.1. pakend, etiketid või tooted on kahjustatud;

10.2.2. avatud on nende toodete pakend, mida ei ole võimalik tervise - ja hügieenilistel põhjustel tagastada (aluspesu, sokid, sukad, sukkpüksid);

10.2.3. tootel on kulumistunnused;

10.2.4. avatud on paindlike sagedusribade pakett;

10.2.5. Toode on valmistatud vastavalt Purchaser juhendile või toode on selgelt isikupärastatud.

10.3. Purchaser teavitab Sellerit Withdrawali pöörde teostamisest, täites taganemisvormi, mille saab internetist järgmisel aadressil: http://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-vahemaad-ligumu. Purchaser saadab täidetud blanketi, arve (selle number) ja Tellimuse numbri (edaspidi taganemine) Sellerile e-posti aadressi . Taganemise kättesaamisel teatab Seller Purchaserile, et on taganemise kätte saanud, samuti teavitab ta tehtud otsusest või otsuse tegemise ajast. Taganemisvorm on saadaval pärast taotluse saatmist e-posti aadressile .

10.4. Purchaser on kohustatud tooted Sellerile tagastama viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast taganemise saatmist Sellerile, posti teel, postiteenuseid kasutades või muul Purchaserile sobival viisil. Toodete tagastamise ja saatmise kulud katab Purchaser.

10.5. Seller hüvitab Purchaserile Purchaserilt saadud maksed, sealhulgas tarnekulud (välja arvatud lisakulud, mis tulenevad Purchaseri valitud tarneviisist, mis ei ole Selleri pakutud odavaim standardne tarneviis) 14 päeva jooksul alates kuupäevast, mil Seller on saanud Purchaseri taganemise (otsus lepingust taganemise kohta) ja kui Seller on tagasi saanud tooted, millest Purchaser on loobunud. Seller tagastab eespool nimetatud summa, kasutades sama liiki maksevahendit, mida kasutas Purchaser, st kandes selle Purchaser arvelduskontole, millelt makse tehti.

10.6. Selleril on õigus makset kinni pidada, kuni ta on saanud Purchaserilt tooted, millest Purchaser soovib loobuda, samuti mitte teha tagasimakset ühelgi Terms-i paragraaf 10,2-s nimetatud juhul.

 1. Tarbija väide lepingule mittevastava toote kohta

11.1. Ostjal, kes on tarbija vastavalt tarbijaõiguste kaitse seadusele, on õigus esitada Sellerile nõue selle kohta, et toode ei vasta lepingu sätetele 2 aasta jooksul alates ostmise kuupäevast, välja arvatud kompressioonitooted, mille puhul Seller annab garantii kompressiooninäitajate säilitamiseks 6 kuu jooksul. Sellise nõude taotlus tuleb esitada Sellerile kahe kuu jooksul arvates päevast, mil Purchaser on avastanud toote mittevastavuse lepingu sätetele. Toote ostupäevaks loetakse päeva, mil Seller on üle andnud ja Purchaser on vastava toote vastu võtnud.

11.2. Tarbija õigustest lähemalt juhtudel, kui talle on müüdud lepingu sätetele mittevastav toode, leiab tarbijakaitseseaduse VII peatükist „tarbija Claims” https://likumi.lv/ta/id/23309-pateretaju-aizsardzibas-tiesibu-likums

 1. Kaebuste, ettepanekute ja ettepanekute läbivaatamine

12.1. Iga ostleja võib teha Sellerile ettepanekuid, ettepanekuid veebisaidi toimimise kohta või esitada kaebuse, saates e-kirja

 1. Külastaja isikuandmete töötlemine

13.1. Kogu info Visitori (sh Purchaseri) kohta, mida Visitor Sellerile annab ja mis on teatavaks saanud, kui Visitor veebilehelt sellist infot annab, loetakse Visitori poolt vabatahtlikult esitatuks.

13.2. Külastajate (üksikisikute) isikuandmete töötlemisel on Seller vastutav töötleja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus) ja personaalse andmeedastuse seadus, tähenduses.

 1. Vastutus

14.1. Iga Visitor (sealhulgas Purchaser) vastutab kahjude eest, mida see põhjustab Sellerile käesolevaid Termsi rikkudes.

14.2. Külastaja vastutab veebisaidi kaudu tehtud toimingute eest (sealhulgas, kuid mitte ainult, ostuvormil esitatud andmete täpsus; Purchaser võtab vastutuse registreerimisvormil esitatud andmete vigade või ebatäpsuste tagajärgede eest).

14.3. Seller ei vastuta Purchaseri ees kahjude eest, mis on tekkinud Purchaserile toodete tarnimise ebaõnnestumise või hilinemise tõttu või kui toodete tarnimine lükkub edasi või lükkub edasi halbade või ettenägematute ilmastikutingimuste tõttu, samuti riigivõimu poolt vastu võetud seaduste ja määruste tõttu (sealhulgas isoleerimise/sulgemise osas).

14.4. Seller ei vastuta Purchaseri ees Termsi mittetäitmise või täitmise hilinemise või lepingust tuleneva kohustuse eest, kui selline mittetäitmine või viivitamine on toimunud seoses Sellerist mitteolenevate sündmustega, st mis tahes tegevuste või sündmustega, mida Seller ei suuda mõistlikult kontrollida. Kui Sellerist sõltumatu sündmus mõjutab Selleri kohustuste nõuetekohast täitmist:

14.4.1. Seller teavitab sellest viivitamata Purchaseri ning

14.4.2. Termsist tulenevate Selleri kohustuste täitmine peatatakse ja kohustuste täitmise tähtaega pikendatakse Sellerist mitteoleneva sündmuse kestusega võrdse tähtaja võrra. Kui Sellerist mitteolenevad sündmused mõjutavad toodete tarnimist Purchaserile, lepib Seller pärast Sellerist mitteolenevate sündmuste lõppemist kokku uue tarnekuupäeva.

14.5. Seller ei vastuta teistel saitidel esitatud teabe eest, isegi kui külastajad pääsevad sellistele saitidele juurde Selleri veebisaidi lingi kaudu.

14.6. Purchaser vastutab toote kvaliteedi ja ohutuse säilitamise eest Withdrawali pargi kasutamise ajal. Purchaser peab säilitama toote originaalpakendi nii, et toode ei oleks väliselt mehaaniliselt kahjustatud ega kannataks välistingimuste kahjuliku mõju all.

 1. Lepingu sõlmimine, lepingu kehtivusaeg

15.1. Tellimust kinnitades (klõpsates nuppu Place Order) kinnitab Purchaser selgelt ja üheselt, et on nõustunud lepingu sõlmima ja selle sõlmima, kohustunud täitma lepingust tulenevaid kohustusi, ning märgib, et Purchaser on teadlik, et Purchaseril on olemas vajalikud rahalised vahendid tellitud toodete eest tasumiseks.

15.2. Kui Purchaser on alla 18-aastane (vajutades nuppu Place Order), kinnitab ta, et on sellest teavitanud oma seaduslikku esindajat, kes on andnud nõusoleku lepingu sõlmimiseks ning vajadusel võtab tema seaduslik esindaja endale sõlmitud lepingust tulenevad kohustused.

15.3. Leping loetakse sõlmituks, kui Purchaser on saanud oma e-kirjas Selleri teate Tellimuse vastuvõtmise kohta.

15.4. Leping kehtib seni, kuni tuleb täita lepingust tulenevaid kohustusi.

 1. Vaidluste lahendamine

16.1. Lepinguosalised püüavad lahendada kõik vaidlused, mis tekivad Selleri ja Visitori (sealhulgas Purchaseri) vahel või seoses toodete ostmisega veebilehelt vastastikuste läbirääkimiste või kirjavahetuse teel, et jõuda vastastikku kasuliku ja vastuvõetava lahenduseni.

16.2. Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste või kirjavahetuse teel, lahendavad pooled vaidluse Läti Vabariigi kohtus vastavalt Läti Vabariigi seadustele ja määrustele. Purchaseri (tarbija) ja Selleri vahelised vaidlused võib suunata tarbijaõiguste kaitse keskusesse või Läti Vabariigi kohtusse.

 1. Muud sätted

17.1. Selleril on õigus keelata juurdepääs Visitorile (sh Purchaserile), kui Seller saab õiguskaitseasutustelt vastavad juhised või kui Visitor on Sellerile kahju tekitanud, häkkinud Veebilehte, ebaseaduslikult või seaduslikult pääsenud juurde Veebilehel või süsteemis talletatud teiste inimeste andmetele.

17.2. Selleril on õigus lepingust tulenevad õigused ja kohustused üle anda kolmandale isikule või pooltele, kuid selliste õiguste ja kohustuste üleandmine ei mõjuta Visitori (sh Purchaser) õigusi ja Selleri kohustusi nendest Termidest tulenevalt. Sellise ülekande korral teavitab Seller külastajat, esitades info ülekande kohta veebilehel.

17.3. Külastajal (sh Purchaseril) ei ole õigust võõrandada kõiki nendest Termidest tulenevaid õigusi või kohustusi või osa neist kolmandale isikule või osapooltele ilma Selleri kirjaliku nõusolekuta.

17.4. Kui kohus leiab, et nende Termsi sätted on ebaseaduslikud, kehtetud või täitmisele pööramatud, jäävad nende Termsi ülejäänud sätted täielikult jõusse ja kehtima. Nende Termide mis tahes säte, mis on tunnistatud ebaseaduslikuks, kehtetuks või täitmisele pööramatuks ainult osaliselt või teataval määral, jääb täies ulatuses jõusse ja kehtima ulatuses, milles seda ei ole tunnistatud ebaseaduslikuks, kehtetuks või täitmisele pööramatuks.

17.5. Kui käesolevates Termides ei ole sätestatud teisiti, ei tähenda Selleri mis tahes viivitus seoses tema käesolevatest Termidest tulenevate õiguste kasutamisega Visitori vabastamist sellise õiguse täitmisest või sellest loobumisest, kuid mis tahes kohustuse individuaalne või osaline täitmine või mis tahes õiguse individuaalne või osaline teostamine ei tähenda, et sellist kohustust ei pea täitma või et seda õigust ei saa tulevikus kasutada.

17.6. Käesolevaid Terme ja lepinguosaliste vahelisi suhteid vastavalt käesolevatele Termidele (sealhulgas lepingu sõlmimise, kehtivuse, kohaldamise ja lõpetamise küsimusi) reguleerivad Läti Vabariigi seadused ning neid tõlgendatakse Läti Vabariigi seaduste alusel.

Klienditeenindus
Ülemaailmne tarne
Kiirtarne
Kvaliteet