Barnet har stukat foten – det bör behandlas direkt

Barnet har stukat foten – det bör behandlas direkt

Barn

En stukad fot är något som drabbar många, speciellt barn och unga idrottare. Även om en stukad fot kan tyckas vara en lätt skada som inte kräver någon särskild behandling, menar specialisterna att det är en kroppsskada som ibland behöver behandlas seriöst för att inte få några framtida konsekvenser.

En liten skada men stor smärta

Det handlar bara om ett ögonblick när ett barn skadar sig: ett oavsiktligt fall, ett hopp, en idrottsskada eller något annat, och resultatet är en kraftig smärta i fotleden. Ibland är smärtan så svår att det är omöjligt att röra sig. Ändå verkar skadan vara väldigt lindrig. Första farhågan brukar vara om den är bruten – men tack och lov är det bara en stukad fot. Det kan verka oviktigt, men läkarna varnar för att behandla skador som dessa lättvindigt.

De vanligaste orsakerna till en stukad fot:

 • Idrottsskador.
 • Hoppande från hög höjd.
 • Halkskador.

Lindra smärtan och sök hjälp

En stukad fot eller överansträngda ligament är obehagligt och det är viktigt att behandla det på rätt sätt för att det inte ska leda till några konsekvenser.

De vanligaste symtomen på en stukad fot:

 • Smärta.
 • Svullnad.
 • Blödning (blåmärken).
 • Instabil fotled.

I ögonblicket för skadan, när fotleden böjs i en onaturlig position, förlorar ledytorna kontakten med varandra och en stukning av foten uppstår, som till och med kan vara så allvarlig att det ibland är omöjligt att röra på den. En blödning bildas, eftersom blodkärlen skadas till följd av skadan (i det ögonblick då ligamenten spänns) och blodet tränger in i den subkutana vävnaden. Om svullnaden är kraftig och blödningen stor kan denna kombination skapa tryck på nerven på skadeplatsen och ge upphov till domningar. Det försvinner dock med tiden.

Även om det kan verka som att en stukad fot är ett lindrigt problem varnar läkare för att det kan vara en allvarligare skada än en fraktur, och därför rekommenderar de starkt att du söker hjälp från en läkare.

Omedelbart efter skadan, för att inte komplicera situationen för det skadade barnet, måste benet placeras i horisontellt läge och fixeras, vilket förhindrar all rörelse. Om det inte är möjligt att ta sig till en vårdinrättning just då kan smärtan och svullnaden lindras med en kall kompress, till exempel en ispåse inlindad i tyg, en kompress med kallt vatten eller något annat som kyler. Idag finns det speciella kylande sprayer, men läkare uppmanar till försiktighet med dessa och att inte frysa den skadade kroppsdelen. Sprayen måste sprutas på ett avstånd av minst 30 centimeter. Dessa sprayer får inte användas om det finns blåmärken på huden. Genom kylning minskas både blödningen och svullnaden och smärtan lindras.

Behandling utan brådska

Vid en stukad fot är det viktigt att söka medicinsk hjälp för att säkerställa att det inte rör sig om en fraktur. Den första undersökningsmetoden är en röntgenundersökning. Baserat på detta är det dock omöjligt att avgöra hur allvarlig ligamentskadan är, därför kan det i mer komplicerade fall, även om det inte finns någon fraktur, behövas ytterligare en radiologisk undersökning.

Vid överansträngda ligament är det viktigt att undvika all fysisk aktivitet som involverar benet, vilket innebär att man tillbringar den första veckan med att vila, vilket även kan innebära att man är sängliggande. Under denna period är det viktigt att fixera den ansträngda delen. Idag finns det olika speciella ankelstöd för barn och vuxna, som är avsedda som hjälpmedel vid överbelastade ligament. Ankelstöden är tillverkade av ett starkt, elastiskt material och håller därför både den skadade fotleden i ett stabilt läge och hjälper till att minska svullnad samt förnya den rubbade blodcirkulationen.

Att läka en stukad fot är en akut situation med allvarliga besvär som varar de första tre dagarna. Under dessa dagar är det särskilt viktigt att ta hand om den lilla patientens välbefinnande och hälsotillstånd.

Detta hjälper vid en stukad fot:

 • Vila – undvik fysisk aktivitet det skadade benet belastas i så stor utsträckning som möjligt.
 • Håll benet i högläge – detta hjälper till att minska svullnaden (särskilt viktigt på natten).
 • Kalla kompresser – under den akuta perioden rekommenderas kylning varje halvtimme.
 • Kompression – för att minska svullnaden bör området komprimeras med ett elastiskt band.

Man måste ta hänsyn till att det kan ta två till tre veckor innan symtomen som orsakas av stukningen försvinner och ankelstödet inte längre behövs. Det kan dock ta några veckor innan symtomen försvinner helt och under denna tid måste den behandling som läkaren ordinerat följas och hjälp från en fysioterapeut kan behövas för att återfå den ursprungliga funktionen i benet. Olika medicinska medel, tejpning och speciella övningar under vägledning av en sjukgymnast kan hjälpa.

Det är viktigt med fullständig återhämtning innan du återgår till tidigare fysiska aktiviteter eftersom det bildas ärr i de brutna ligamenten och de blir längre och styvare än tidigare, vilket gör att stukningar av foten ofta återkommer.

Kundtjänst
Leverans i hela världen
Snabb leverans
Kvalitet