Knäsmärta hos barn

Knäsmärta hos barn

Barn

När barnet växer har många föräldrar fått höra klagovisor om värkande ben. Förmodligen har de tröstat barnet med att benen växer och att det är därför de värker. Det kan vara så, men om smärtan inte avtar kan det behövas en läkarundersökning för att förstå om den process som äger rum är ett tecken på en allvarlig sjukdom. Detta gäller särskilt om smärtan är lokaliserad till knäna.

Benen värker och barnet växer

Experter förklarar att det inte alltid är förenat med smärta när ett barn växer, men att vissa barn upplever det under perioder av snabb tillväxt. För att förstå om det verkligen är så, rekommenderas att man regelbundet mäter barnets längd. Om barnet växer med 2–3 centimeter per år kan det inte anses vara snabbväxande ännu, men om det är en centimeter per månad innebär det en enorm stress för barnets kropp, och ibland även för en tonåring, och att växa så snabbt kan orsaka smärta.

Växtvärk märks tydligt i:

  • De övre benen.
  • Vaderna.
  • Knäna.

Oftast upplever barn växtvärk i åldern fyra till fem år, men det kan också inträffa senare. Läkarna skänker tröst: denna smärta kräver ingen särskild behandling, den försvinner av sig själv, men för att lindra barnets tillstånd bör de värkande benen masseras försiktigt, läkaren kan även rekommendera andra smärtlindrande åtgärder.

Knäskador – från blåmärke till fraktur

Allvarligare är de fall där ett barn skadar sig i samband med idrott eller i vardagliga situationer.

De vanligaste knäskadorna hos barn:

  • Stukningar.
  • Frakturer.
  • Ligamentsträckningar.

Att barn faller och även får andra skador när de utövar idrott eller leker är ett faktum. Ett skadat knä har för många varit en del av barndomen, och även i fall där det till en början bara känns som ett blåmärke i huden är det klokt att vara uppmärksam på hur barnet uppträder på längre sikt.

I början kan smärtan dämpas med en kall kompress, där benet placeras i en position med begränsad rörlighet. Om smärtan i knät inte minskar efter det, och om barnet uppvisar andra förändringar i sitt beteende – långsammare och försiktigare rörelser, haltande eller liknande – bör man uppsöka läkare för att undersöka om skadan är allvarligare än ett enkelt blåmärke. Det är absolut nödvändigt att uppsöka läkare om smärtan i knät inte försvinner på en vecka.

Om det rör sig om en fraktur, stukning eller sträckning beror behandlingen på hur allvarlig skadan är. I enklare fall, efter att ha fått inledande hjälp, kan återhämtningen fortsätta hemma, då det är tillräckligt att använda smärtstillande läkemedel och begränsa den fysiska aktiviteten. Men efter en allvarligare skada kan man behöva behandlas på sjukhus, för att i tid förebygga konsekvenser med olika typer av knäskydd eller till och med kirurgiska ingrepp.

Under den intensiva vårdperioden för knäskadan samt under rehabiliteringen, parallellt med läkarens rekommenderade behandling, kan ett utmärkt hjälpmedel vara knäskydd för barn. Den ansvariga läkaren eller fysioterapeuten hjälper till att välja det lämpligaste alternativet.

Det är viktigt att vara medveten om säkerheten

För att hjälpa barnet att undvika olika knäskador är det viktigt att kontrollera om barnet befinner sig i en säker miljö, och även att ha några viktiga försiktighetsåtgärder i åtanke:

* Välj skor som är lämpliga för barnens aktiviteter och väderförhållandena.

* I början av ett idrottspass som leds av en tränare är det viktigt att göra uppvärmningsövningar och följa tränarens rekommendationer för att undvika skador.

* På fritiden, när man cyklar, åker rullskridskor eller använder andra rörliga fordon, är det viktigt att använda knä- och armbågsskydd samt hjälm.

Kundtjänst
Leverans i hela världen
Snabb leverans
Kvalitet