Ljumskbråck

Ljumskbråck

Efter operation

Lyft inte tungt för att undvika bråck – det kanske många av er har hört. En person kan under sin livstid utveckla olika typer av bråck, ett av dem är ljumskbråck.

Vad orsakar ljumskbråck?

Bråck utvecklas oftast av personer med en ärftlig svaghet i bindväven. Av olika skäl kan dessa personer utveckla en inre bristning av bukhinnan, vilket oftast orsakar att olika inre organ – tarmar, urinblåsa, omentum – buktar ut i den så kallade bråckporten: de svagare delarna av kroppen under huden.

Ljumskbråck visar sig som en kännbar utbuktning i den nedre delen av buken i området kring ljumskarna, som är särskilt synligt när man drar in luft i buken. Detta problem kan drabba vem som helst, men på grund av anatomiska egenskaper löper män större risk att drabbas av ljumskbråck.

De vanligaste orsakerna till ljumskbråck:

 • Tunga lyft eller annan fysisk ansträngning.
 • Kraftig hosta.
 • Övervikt.
 • Graviditet.
 • Operationsställen som inte har läkt osv.

I särskilda fall kan det också förekomma situationer där bilateralt ljumskbråck uppträder samtidigt. Tyvärr finns det inga förebyggande åtgärder för att undvika ljumskbråck.

Plötslig smärta ska inte ignoreras

Det första tecknet på ljumskbråck är en stark, plötslig smärta, oftast i ljumskarna, men ibland kan smärtan också sitta runt naveln. Om man upplever denna smärta bör man omedelbart avbryta de aktiviteter man påbörjat och lägga sig i horisontellt läge. Ljumskbråck kan lätt upptäckas som en utbuktning under huden, och den som rör vid det smärtsamma området kan själv känna det.

När man ligger ner kan den utbuktning som bråcket skapar försvinna under en period, och de inre organ som har glidit igenom bråckporten kan glida tillbaka. Detta kan ge en falsk känsla av att bråcket har försvunnit ,men så är det inte, och när man återupptar fysiska aktiviteter dyker utbuktningen under huden upp igen. Det här innebär att man bör söka medicinsk hjälp, eftersom ljumskbråcket kan orsaka en situation som är farlig för hälsan.

Den enda behandlingen är kirurgi

Läkaren kan också enkelt känna ljumskbråcket, men för exakt diagnos och för att välja rätt behandlingsmetod måste radiologiska tester utföras: ultraljud och datortomografi.

Det enda sättet att behandla ljumskbråck är kirurgi om skadan i bukväggen inte läker av sig själv. Operation rekommenderas i ett tidigt skede för att bråcket inte ska bli inklämt. Om detta sker kan en hälsovådlig och livshotande situation uppstå, eftersom blodcirkulationen i organen kan avbrytas eller helt upphöra, vilket innebär att den intilliggande vävnaden kan dö och att infektionen kan spridas.

Tecken som kan tyda på att ljumskbråcket är inklämt:

 • Smärta.
 • Illamående.
 • Svaghet.
 • Förhöjd puls.
 • Kräkningar.
 • Magbesvär (uppblåsthet eller förstoppning).

Ljumskbråck anses vara ett enkelt och mindre ingrepp med minimal risk för komplikationer. Patienten kan gå hem samma eller nästa dag, förutsatt att läkarens rekommendationer följs, varav en av de viktigaste är att undvika fysisk ansträngning.

Både före ingreppet och under läkningsperioden kan läkaren rekommendera patienten att använda ett speciellt bälte, bestående av två delar, som är avsett för läkning av ljumskbråck och för att förhindra att ett inklämt bråck bildas, samt för att förhindra att bråcket återkommer efter operationen. Av denna anledning rekommenderas det att bältet används av personer som inte får eller rekommenderas att genomgå operation.

Kundtjänst
Leverans i hela världen
Snabb leverans
Kvalitet