Navelbråck hos bebisar

Navelbråck hos bebisar

Efter operation

Navelbråck förekommer hos 15 % av alla barn efter födseln. Det är en mindre defekt i mjukvävnaden inuti buken på den plats där resterna av barnets navelsträng har separerat. Läkaren bedömer om man ska vänta tills bråcket minskar och försvinner eller om man behöver utföra kirurgiska ingrepp genom att följa barnet under en längre period.

Hur uppstår navelbråck?

Navelbråck är en liten utbuktning i navelområdet som uppträder strax efter att barnet fötts, när navelsträngens rester har separerat. Bråck bildas när platsen, där de organ genom vilka barnet som utvecklas i moderns mage fick näring, stängs efter separationen av navelsträngen. Om naveln växer ihop ordentligt finns det ingen risk för bråck, men det finns fall där det finns en glipa kvar och en liten öppning under huden i den främre bukväggen.

Om defekten är liten är det inte ens möjligt att visuellt fastställa bråcket när man tittar på barnet – läkaren upptäcker problemet först när barnet undersöks. Men om bråcket är större kan det synas som en liten, utstående utbuktning.

Navelbråck uppträder oftast hos för tidigt födda barn, eftersom de har en lägre födelsevikt.

Är navelbråck farligt?

Alla hälsoproblem hos ett nyfött barn är en anledning till oro för nyblivna föräldrar, det gäller även navelbråck. Enligt specialister är det i de flesta fall ingen fara för barnets hälsa – men bebisen behöver övervakas för att man ska kunna välja rätt taktik för att avlägsna defekten. Det finns sällsynta fall där tarmarna eller bukhinnenätet kan glida in i den lilla bråcköppningen eller i bråckporten. Då måste man omedelbart söka läkarhjälp, eftersom de inre organen kan ta skada och situationen kan vara livshotande för barnet.

Detta kan hända om bråcket kläms:

  • Blodcirkulationen i det inklämda organet avbryts eller stoppas.
  • Tarmen kan så småningom brista.
  • Tarmvred kan leda till en infektion i buken.

Ett inklämt bråck kan upptäckas i samband med den dagliga skötseln av barnet.

Symtomen på ett inklämt bråck är följande:

  • En tidigare oupptäckt formation under naveln har dykt upp.
  • Det kan vara hårt.
  • Det kan vara rött och svullet.
  • Barnet kan gråta och visa att det gör ont.

Om de nämnda symtomen uppträder bör man omedelbart uppsöka läkare, så att den lilla patienten kan få hjälp i tid.

Är operation obligatoriskt vid bråck?

I de fall där bråcket är inklämt är det troligen nödvändigt med ett kirurgiskt ingrepp, men i andra fall, när det inte finns några komplikationer, menar specialisterna att man inte ska gå för fort fram med en operation, utan snarare övervaka barnet för att utvärdera hur situationen utvecklas. Ibland behövs ingen operation alls, eftersom bråcket i de flesta fall, när barnet utvecklas fram till två års ålder, sluts av sig självt utan några negativa konsekvenser. Även om det inte har skett vid två års ålder finns det en möjlighet att bråcket kan stängas innan 11 års ålder. De flesta specialister anser att man inte bör stressa med operation, åtminstone inte förrän barnet ska börja skolan.

En allmänläkare eller barnläkare utför kontrollerna, men beslutet om huruvida och i vilka fall operation krävs fattas av en kirurg, som utvärderar bråckets storlek och om det stör barnets fysiska aktiviteter och andra faktorer. Under denna period kan läkaren ibland rekommendera barnet att bära ett speciellt bälte för att fixera navelbråcket. Det är användbart i fall där det inte är lämpligt med kirurgi.

Ibland används navelplåster för att främja förslutningen av navelbråcket. Olika fysioterapeutiska övningar och massage kan också hjälpa till att stänga bråcket, vilket kan förbättra utvecklingen av magmusklerna och minska eller helt åtgärda bråcket.

Om det beslutas att bråcket ska opereras bort lugnar specialisterna de oroliga föräldrarna genom att förklara att det inte är ett riskfyllt ingrepp och att den lilla patienten oftast kan åka hem samma eller nästa dag. Man bör ta hänsyn till att patienten under behandlingsperioden bör undvika energisk fysisk aktivitet och att lyfta tungt, samt följa den behandling som läkaren ordinerat.

Kundtjänst
Leverans i hela världen
Snabb leverans
Kvalitet