Revbensfrakturer – skydda de inre organen i bröstkorgen

Revbensfrakturer – skydda de inre organen i bröstkorgen

Efter operation

I människokroppen utgör revbenen tillsammans med ryggraden en ram där flera vitala organ är placerade. Om ett revben är brutet, på grund av en skada eller av andra orsaker, kan det i allvarliga fall vara livshotande.

Skador är en orsak till brutna revben

Att bryta ett eller flera revben är en av de vanligaste skadorna på bröstkorgen. Det är viktigt att veta att ett revben kan brytas som ett resultat av en direkt skada, vilket kan vara slag mot bröstet, fall eller någon annan direkt kontakt med ett hinder, samt indirekt skada, till exempel stark hosta eller liknande. Beroende på frakturens svårighetsgrad kan personens upplevelse variera mellan lindrigt obehag och livshotande situationer. Vanligast är att de mellersta revbenen från 4 till 9 drabbas av frakturer.

Symtom på ett brutet revben kan vara:

  • Skarp, stickande smärta när bröstkorgen rör sig samt vid andning, hosta, nysningar, skratt och gråt.
  • Andningsbesvär.
  • Blödning genom de övre andningsorganen.
  • Svullnad.
  • Blåmärken.

Om de symtom som avses observeras efter en skada på bröstkorgen eller i andra fall är det viktigt att söka medicinsk hjälp. Läkaren kommer att lyssna på patientens besvär och ordinera den undersökning som krävs för att fastställa diagnosen.

Även innan man kommer fram till en vårdinrättning är det viktigt att ge första hjälpen på plats. Det är viktigt att lägga den skadade personen i halvliggande ställning och att lägga en kall kompress på det skadade stället. Det rekommenderas dock inte på något sätt att använda kompressionsförband vid detta tillfälle.

Behandling – från vila till att rädda liv

För att diagnostisera ett brutet revben är den vanligaste metoden en röntgenundersökning. Om situationen är oklar ordineras dessutom datortomografi – denna undersökningsmetod hjälper till att diagnostisera inre kroppsskador orsakade av de brutna revbenen. En snabb diagnos är mycket viktigt för att förhindra livshotande situationer, när revbensfrakturen kan skada lungorna och andra vitala organ som finns i bröstkorgen. Detta inträffar oftast vid trafikolyckor, idrottsolyckor och liknande.

Vid behandling av revbensfrakturer kan den medicinska hjälpen, beroende på hur allvarlig skadan är, sträcka sig från övervakning och smärtstillande medel till livräddande kirurgi.

Vid mindre komplicerade revbensfrakturer fixerar läkaren bröstkorgen, vilket underlättas av speciella elastiska bälten som är avsedda för att fixera bröstkorgen och de inre organen så att de inte rör sig under återhämtningen. Samtidigt ska den vila som läkaren ordinerat följas, vilket vanligtvis kräver minst fyra veckor.

Om det rör sig om en allvarligare skada som kräver operation kommer behandlingen att vara betydligt mer långvarig och under den tiden kommer patienten även att behöva utsättas för andra medicinska ingrepp för att lindra tillståndet och påskynda återhämtningen. I dessa fall kommer bröstkorgen troligen också behöva fixeras. Efter revbensfrakturer krävs ofta fysioterapi, vilket underlättar andningen och förbättrar funktionen hos de inre organ som finns i bröstkorgen, vilket minskar risken för komplikationer.

Kundtjänst
Leverans i hela världen
Snabb leverans
Kvalitet