Ödem I armar och händer förhindrar ett hälsosamt liv

Ödem I armar och händer förhindrar ett hälsosamt liv

Vener

Oftast förknippas ödem med svullna ben, men av olika anledningar kan det också bildas i armarna. I mindre allvarliga fall upptäcks det genom att man lägger märke till det avtryck som en åtsittande ärm eller ett elastiskt band i en klänning eller blus lämnar på armen, men i mer allvarliga fall kan ödem orsaka olika obehagliga känslor i kroppen.

Vad är lymfa och varför utvecklas besvär relaterade till det

En vanlig orsak till utveckling av ödem är lymfatiska besvär – lymfödem. Lymfa är en genomskinlig vätska som cirkulerar i kroppens lymfsystem. Den bildas av vätskan i det intercellulära utrymmet. Innehållet i lymfa liknar blod. Lymfan i kroppen fungerar som ett dräneringssystem som avlägsnar olika slaggprodukter, förbättrar avlägsnandet av inflammation och maligna celler samt stimulerar olika välgörande processer. Om lymfsjukdomar uppstår orsakar de olika hälsobesvär.

Orsaker till besvär med lymfflödet:

  • Venös inkapacitet.
  • Hjärtsjukdomar.
  • Infektioner.
  • Kirurgiska ingrepp (särskilt för kvinnor, bröstcanceroperation osv.).
  • Ärftlighet osv.

Så upptäcker du lymföden i händerna

Lymfödem i händerna hos kvinnor uppträder oftast efter bröstcanceroperation eller röntgenbehandling av lymfkörtlarna i armhålan. Det är viktigt att känna till att ödem i sådana fall kan utvecklas både mycket snart efter operationen eller behandlingen och efter ett år eller ännu längre tid.

Tecken på ödem i handen efter bröstcanceroperation:

  • Tyngdkänsla, densitet på den sida (hand, armhåla) som opererats eller röntgats.
  • Ökad volym i handen.
  • Förändringar i handens färg och utseende osv.

Man bör dock vara medveten om att liknande tecken även kan vara symptom på andra sjukdomar. Om man misstänker att ett ödem har börjat bildas rekommenderas det att man regelbundet mäter ödemets storlek med ett måttband. Om förändringen är större än två centimeter bör läkare uppsökas.

Behandling av lymfödem

I fall av lymfödem bedömer läkaren varje situation individuellt för att tillämpa den lämpligaste behandlingen. Det kan omfatta både medicinsk behandling enligt den specifika sjukdomen och fysioterapi eller annan typ av hjälp.

Ett av de mest effektiva sätten att minska ödem i händerna är att dagligen använda medicinska kompressionsärmar. Både enklare ärmar och ärmar med axelknäppning och öppen hand har utvecklats. De medicinska kompressionsärmarna har utvecklats specifikt för dessa behov och pressar ut ödemet med kompressionens kraft och tillåter inte ödemet att bildas och utvecklas. Läkaren hjälper till att välja rätt hjälpmedel. Användningen av kompressionsärmar kan både vara som kompletterande behandling tillsammans med medicinsk vård, och en oberoende metod för att minska ödemet.

Även vid ödem rekommenderas olika fysioterapeutiska metoder. Den mest populära av dem är lymfdränering – både manuell och med hjälp av olika typer av specialutrustning. Det är viktigt att veta att patienter som har utvecklat lymfödem på grund av olika hälsoproblem kan behöva övervaka och korrigera det under hela sitt liv.

Rekommenderade produkter

Kundtjänst
Leverans i hela världen
Snabb leverans
Kvalitet