FORSKNING OCH UTVECKLING

TONUS ELAST utvecklar ständigt nya produkter. Företaget har ett dedikerat forsknings- och utvecklingsteam.

Varje år skapas nästan 20 nya produktprototyper i företaget, varav minst 4 sätts i produktion och bjuds ut till kunder.

Utvecklingen av nya produkter i kompressorprodukter testas noggrant på den världsberömda Swisslastic kompressionstestmaskinen.

Kundtjänst
Världsomspännande leveranser
Snabbleverans
Kvalitet