Knäsmärta

Knäsmärta

Leder

Knäsmärta är ett obehagligt besvär som gör det svårt att röra sig och må bra. Det kan drabba både unga och äldre. I samtliga fall är det viktigt att i god tid genomgå en undersökning och sätta in lämplig behandling eller rehabilitering för att undvika allvarliga och långvariga problem.

Stor belastning på knäna

Knäna spelar en viktig roll i en människas liv – de förbinder över- och underbenet. Denna led inkluderar både ben, brosk menisk och ligament. Om någon av delarna i leden skadas kommer personen att känna smärta.

Om du känner smärtor i knäna rekommenderar läkarna att du lyssnar på kroppen och undersöker orsaken till smärtan redan när du känner av de första symptomen.

De vanligaste orsakerna till knäsmärta:

  • Skador.
  • Inflammation orsakad av skada.
  • Åldrande av knäleden (degeneration).
  • Artrit och annat.

Det finns starka skäl att anta att en vanlig orsak till smärtor i knäna är personens livsstil och konsekvenserna av den. Under hela livet, när en person går, springer, hoppar, lyfter tungt och utför andra rörelser, måste dessa leder utstå tunga belastningar. Dessa rörelser utförs också ganska ofta med fysisk överbelastning, utan att iaktta korrekt ergonomi, och de kan orsaka stukning, dislokation och liknande.

Därför nämns skador bland de vanligaste orsakerna till smärtor i knäna, som kan uppstå både i vardagen, på arbetet eller i samband med idrott. Bland yngre människor leder skador oftast till skador på knäets ligament eller andra mjukdelar, men för äldre människor handlar det oftast om frakturer.

Plötsliga problem eller en långdragen process

Vid smärta reagerar människor ganska olika. Det finns de som upplever även liten smärta som ett stort lidande, och det finns de som kan tolerera även svåra smärtor.

Smärta i knälederna kan delas in i:

  • Akut.
  • Kronisk.

Akut smärta uppstår plötsligt. Människor i alla åldrar kan uppleva sådan både inom idrott och när de utför vissa övningar och rörelser på ett felaktigt sätt, till exempel inom fotboll, basket, skidåkning, skridskoåkning och andra sporter, och i alla vardagliga situationer genom felaktiga rörelser vid trädgårdsarbete, städning och liknande, samt vid fallsolyckor och liknande.

I sådana akuta situationer uppkommer smärtan oftast efter en olycka och den kan vara mycket svår. Det finns dock fall där smärtan är relativt lindrig och det kan verka som att man inte behöver söka medicinsk hjälp, utan att smärtan kommer att försvinna av sig själv. Det kan dock vara en falsk föreställning.

Enligt vad läkarna säger bör man, om man av någon anledning upplever akut smärta i en knäled, inte vänta för länge utan uppsöka en läkare, som kommer att utföra en primär kontroll och välja en undersökning för att ta reda på orsaken till smärtan.

Enligt läkarnas erfarenhet är en vanlig orsak till akut smärta i knäet att korsbandet går av, vilket oftast är en idrottsskada, samt att menisken går av.

Kronisk smärta i knäets ligament utvecklas dock under en längre tid och uppstår under en kontinuerlig process, som oftast beror på deformation eller andra problem. I sådana situationer känns smärtan oftast av under natten eller vid större belastningar. Även om det finns en uppfattning att det inte finns något medel mot naturligt åldrande, hävdar läkarna att man inte kan likställa kroppen, inklusive ledernas åldrande, med smärta. Nu när vi lever på 2000-talet finns det tillräckligt med möjligheter att utföra en kvalitativ undersökning, liksom olika möjligheter till läkning för att kunna lindra smärtan så att personen kan leva sitt liv i full utsträckning.

Sök hjälp så snart som möjligt

Vid knäskador orsakade av trauma, och för att fastställa orsaken till smärtan efter den första undersökningen, ordineras oftast en röntgenundersökning för att ta reda på om det rör sig om en fraktur. Om det inte finns någon fraktur rekommenderar läkaren poliklinisk behandling i hemmet som första behandling för att förhindra smärta, och rekommenderar vila och kalla omslag, samt smärtstillande geler och läkemedel vid behov. Om smärtan ändå inte minskar görs oftast en magnetröntgen, där korsbands- eller meniskrupturen kan ses, liksom andra problem som inte syns på röntgen.

Det finns också olika typer av undersökningar för att diagnostisera processen för knäledsdegeneration och stadierna i dess utveckling. Läkarna uppmuntrar till att söka hjälp i tid, utan att vänta tills smärtan blir outhärdlig. Om processen upptäcks i tid kan den stoppas, utan att utvecklas ytterligare och utan att orsaka ännu större smärta och rörelsebegränsningar.

I alla fall när man behandlar knäleder, oavsett om det är behandling i hemmet eller ett kirurgiskt ingrepp, kommer en rehabiliteringsperiod att behövas. Under denna period och redan under den inledande behandlingsperioden är knäskydd alltid ett bra hjälpmedel, som genom att stödja leden skapar en känsla av stabilitet och även minskar smärta, samt hjälper personen att återgå till det rörelseschema som personen är van vid. Efter en knäskada eller vid annan knäledssmärta är det rekommenderat att, efter samråd med en specialistläkare och val av det lämpligaste alternativet, använda ett sådan skydd vid dagligt idrottande, trädgårdsarbete, lyft av tyngre föremål eller andra rörelser som kan orsaka en upprepad skada eller på annat sätt främja smärta.

Rekommenderade produkter

Kundtjänst
Leverans i hela världen
Snabb leverans
Kvalitet