Kinesiologitejpen – stöd vid idrott och i vardagen

Kinesiologitejpen – stöd vid idrott och i vardagen

Skador

Kinesiologitejpen har blivit särskilt populär bland både professionella idrottare och amatörer. Den är praktiskt taget omärkbar, men ger ändå ett ovärderligt stöd och erbjuder ett brett utbud av alternativ för både förebyggande och behandling av skador.

Användningsområden:

Förebygga skador. Kinesiologitejpen kan användas för att minska risken för skador på muskler och leder som utsätts för alltför stora påfrestningar och på så sätt stabilisera dem.

Lindra smärta och främja återhämtning. När kinesiologitejpen används på rätt sätt hjälper den till att lindra smärta i samband med muskel- och ledskador och främjar snabbare återhämtning genom att stimulera blodcirkulationen och lymfdränaget.

Främja korrekta rörelser. Tejp kan användas för att korrigera felaktiga rörelsemönster, t.ex. genom att ge extra stöd till en muskel och på så sätt stimulera dess korrekta position under vissa fysiska aktiviteter.

Hur fungerar det?

Kinesiologitejpen appliceras direkt på hudytan, vanligtvis över musklerna eller lederna – på så sätt sträcks nödvändiga muskler, leder eller ligament enkelt ut. Åtdragningen av tejpen, dess riktning och position justeras beroende på användningsområdet. Tejpens flexibilitet gör att den sträcker sig och drar ihop sig när du rör dig, men begränsar inte rörelsefriheten.

Korrekt användning är viktigt

Det är viktigt att förstå att kinesiologitejp inte är en lösning som passar alla. Korrekt åtdragning kräver kunskap och erfarenhet. Det är bäst att kontakta en fysioterapeut, läkare eller idrottsmedicinsk specialist som hjälper dig att både välja den mest optimala lösningen och fästa tejpen. Det är också möjligt att fästa tejpen själv, men du bör rådfråga en specialist före användning.

Användningstid

Den totala användningstiden för att kinesiologitejpen ska få effekt fastställs av en specialist. Huruvida det är nödvändigt att använda den måste bedömas i varje enskilt fall.

Effekterna av nyapplicerad tejp håller från några timmar till några dagar –  det beror på syftet och kroppens reaktion. Det är viktigt att regelbundet kontrollera tejpens skick och vidta åtgärder om irritation eller hudreaktioner uppstår.

Kort om det viktigaste

Kinesiologitejpen kan vara ett användbart hjälpmedel vid idrott och i vardagen, både för att förebygga skador, lindra smärta, främja återhämtning och optimera rörelser. Korrekt användning kräver dock kunskap och övning. Innan du börjar använda den bör du rådfråga en specialist för att försäkra dig om att den lämpar sig för dina individuella behov och mål.

Rekommenderade produkter

Kundtjänst
Leverans i hela världen
Snabb leverans
Kvalitet